Новости образования

Тамада. Без него не будет праздника.

28.01.2011 18:56 · Образование
Тамада на любом празднике занимает ведущую место. И, несмотря на то, что все внимание в этот торжественный вечер должно быть приковано к виновнику или виновникам мероприятия, тамада тоже является его основным участником. Грамотно составленный сценарий вовлечет в процесс всех гостей, которые смогут не только хорошо покушать, но и весело отдохнуть на вашем празднике.

Бухгалтерський облік. Раціоналізація бухгалтерського обліку

26.01.2011 17:50 · Образование
Сучасні економічні умови зумовлюють нове відношення до організації роботи по бухгалтерському облікові в організаціях. Від того, наскільки раціонально працює служба бухгалтерського обліку та звітності залежить стабільна робота компаній. Саме на основі всієї економічної інформації, що надається керівництву, те приймає управлінські рішення.

Люстра — королева светильников.

25.01.2011 18:19 · Образование
На рынке предлагают три основные разновидности люстр: припотолочные люстры, подвесные люстры и классические. Фантазия дизайнеров производителей создала промежуточные подвиды. Однако перед описанием видов люстр, рассмотрим технические характеристики.

Небесные фонарики

24.01.2011 09:18 · Образование
Небесные фонарики бывают разных форм и размеров, однако всегда сделаны из экологически чистой бумаги, действующие по принципу воздушной пули. Для того, чтобы фонарик взлетел, нужно прицепить к нижней части бумажного купола горелку, которая разогревает воздух и поднимает эту красоту вверх, эффектно подсвечивая его изнутри, создавая таинственный ореол.

Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки

14.01.2011 10:35 · Фінанси
Участь України в міжнародних економічних зв'язках, міжнародна регіональна інтеграція визначають сучасну спрямованість розвитку національної економіки. Останнім часом посилюється інноваційна спрямованість розвитку економіки України, що передбачає активізацію інвестиційного процесу й відповідне фінансове забезпечення. Недосконалість механізму залучення заощаджень населення в об'єкти інвестування не дає змоги використовувати їх як інвестиції в оптимальних обсягах. Крім того, для забезпечення всіх потреб розвитку економіки України (за оцінкою фахівців Світового банку вони становлять 100 млрд дол. США) внутрішніх джерел недостатньо. Одним зі шляхів розв'язання проблеми є залучення іноземного капіталу. Іноземні фінансові ресурси не лише задовольняють потреби в капіталі: їх залучення також сприяє розширенню обсягів виробництва, оновленню наявної матеріально-технічної бази, інноваційному розвиткові тощо.

Вплив інфляції на інвестиційну активність у сучасному суспільстві

14.01.2011 09:58 · Фінанси
В українському суспільстві склалася думка про шкідливість, навіть згубність інфляції для економічного розвитку. Можна зустріти твердження, що вона є концентрованим виразом мало не всіх негативних явищ в українській економіці, наприклад: "Інфляція в Україні насамперед породжується технологічною відсталістю виробництва, високим рівнем матеріало-, праце- та енергомісткості продукції через зниження кількості і якості виробничих потужностей, високим рівнем монополізму в економіці країни, структурними диспропорціями, незбалансованістю попиту і пропозиції на внутрішньому ринку". Є навіть думка, що зростання цін було атрибутом ринкової економіки протягом усієї її історії: "Скільки існують товарно-грошові відносини, стільки ж часу існує явище інфляції".

Особливості формування депозитних ресурсів банками України

13.01.2011 15:34 · Фінанси
Наслідки глобальної фінансової кризи виявилися надзвичайно руйнівними для українського банківського сектору. Передусім виникла серйозна проблема з формуванням банками ресурсів — як депозитних, так і недепозитних. В умовах нестабільності через панічні настрої населення масово намагалося закрита депозитні рахунки, що спричинило значні проблеми з ліквідністю у банківських установах. Так, за оцінками фахівців НБУ, у жовтні — листопаді 2008 року було вилучено близько ,33 млрд грн, а в цілому за рік після розгортання кризи — 60 млрд грн.

Інновації на ринку державних цінних паперів України

13.01.2011 14:59 · Фінанси
Концептуальною основою розвитку фінансової системи держави в сучасних умовах є переосмислення сутності економічних категорій, їх взаємозв'язку відповідно до процесів, що зумовлюють зміни в економічній системі. Основу і зміст кредитних відносин сьогодні визначають фінансові активи. Саме інструментарій фінансових активів дає змогу найефективніше, а отже, прибутково використовувати наявні грошові, матеріальні і трудові ресурси.

Дипломные под заказ: как бороться?

12.01.2011 20:57 · Образование
Представления властей о исключении настоящего препятствия совсем странны. Министерство Образования иметь намерение составить программу антиплагиат, которая сможет разыскивать копию файлов или их составных частей в уже сданных работах?

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків

12.01.2011 14:37 · Фінанси
У продовження проблематики багатогранності й неоднозначності економічних реалій сьогодення хотілося б звернути увагу на базовий стимулятор економіки — інвестиції. На наше переконання і всупереч багатьом твердженням про глибоку "заморозку" кредитного й інвестиційного ринків, вихід усе-таки існує й полягає у переосмисленні економічних відносин і трансформації фінансових інституцій. Яскравий приклад потреби в терміновій модернізації фінансово-кредитних відносин можна побачити в американській банківській системі. "Осінь, яку ніколи не забути " — саме так охарактеризовано відомі події вересня 2008 року в банківській системі США у квартальному звіті одного з московських відділень "Credit Suisse"1. Особливо шокуючою для всього ділового світу стала звістка про банкрутство американського інвестиційного банку "Lehman Brothers" та, по суті, крах "інвестиційного банкінгу" у США.