Новости образования

Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи

12.01.2011 14:20 · Фінанси
Складна ситуація у світовій економіці загалом і в українській зокрема є наслідком накладення однієї на одну одразу двох криз: у міжнародних грошово-кредит- них відносинах і фінансовому секторі. В Україні становище ускладнилося через політичну нестабільність, що призвела до кризи довіри, особливо до банківської сфери. Тож необхідність активізації міжнародного співробітництва України у сфері міжнародного кредитування й інвестування для стабілізації ситуації в умовах економічної кризи є очевидною.

Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування

12.01.2011 14:10 · Фінанси
Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у формі фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) з'явився в порядку експерименту в 1998 році у трьох регіонах України: Глобинському районі Полтавської області, Старобешівському районі Донецької області та Ужгородському районі Закарпатської області, а з 1 січня 1999 року його було поширено на всій території країни. Запровадження спрощеної системи оподаткування для сільгоспвиробників, а особливо подовження в 2004 році терміну її дії ще на шість років, неоднозначно сприймаються у наукових і політичних колах, викликають численні дискусії між ученими, практиками, представниками податкових органів.

Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації

11.01.2011 17:00 · Фінанси
На економічний, соціальний і політичний розвиток у останній чверті XX — на початку XXI століття дедалі більше впливає глобалізація. Основними формами її прояву є, зокрема, зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, лібералізація й дерегуляція руху капіталів, диверсифікація світових фінансових ринків, істотне збільшення ролі транснаціональних корпорацій у світових господарських процесах, загострення глобальної конкуренції, формування системи глобального менеджменту, зростання ролі інформаційних технологій у економічному розвитку тощо.

Вплив податкового регулювання на фінансову діяльність банку

11.01.2011 16:25 · Фінанси
В умовах потреби подолання в Україні негативних наслідків глобальної фінансової кризи зростає актуальність питань адаптації механізмів податкового регулювання банківської діяльності до світових стандартів і вимог. Вплив процесів інтеграції та фінансової глобалізації, а також специфіка соціально-економічних умов розвитку вітчизняної економіки, потребують теоретичного переосмислення й обґрунтування напрямів практичного реформування системи оподаткування фінансової діяльності банківських установ.

Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової

11.01.2011 15:59 · Фінанси
Кризи в банківському секторі мають давню історію. Так, у XIII ст. король Англії Едуард III для покриття витрат на ведення війни із Францією отримав у кредит від банкірів Барді й Перуцці 1650 тис. золотих флоринів, що на той час було еквівалентом вартості королівства. Король програв війну й визнав себе банкрутом, у результаті чого всю Флоренцію охопила криза, оскільки банкіри теж стали банкрутами, а разом із якими їх вкладники.

Намереваетесь купить квартиру либо арендовать? Обращайтесь к нам

11.01.2011 14:03 · Образование
Во все времена был актуален вопрос жилья, собственно поэтому рынок недвижимости невзирая на любые кризисные ситуации в экономике будет развиваться. Ежедневно в нашей стране проводятся тысячи операций с недвижимостью - это покупка, продажа и сдача квартир и домов. В случае необходимости возможно купить дом либо снять квартиру в Красноярске или ином населенном пункте. При этом цена зависит от местоположения жилья, его планировки и состояния, в котором оно пребывает.

Поиски работы сегодня: текущая схема и ближайшие пути развития ситуации

10.01.2011 22:42 · Образование
Вопросы, так или иначе связанные с нахождением хорошей работы, сейчас занимают значительную часть населения. Даже если вы – главный в рабочемколлективе, ценимый руководством, хорошо оплачиваемый сотрудник, никогда не вредно быть в курсе событий, чтобы определить, как долго еще продлится такое существование. А в случае, если вам не нравиться ваша теперешняя работа, вас обязательно займут конкретные перспективы. Некоторые вопросы, которые связаны с поисками работы сейчас, мы и рассмотрим в текущей публикации.

Рецепты к Рождеству

10.01.2011 20:14 · Образование
Разные народности празднуют Рождество по-разному. Например, жители Украины готовят на Святой вечер 12 нежирных яств, каковые символизируют 12 апостолов Иисуса Христа, жители Праги угощают 12 видами пирожных, какие олицетворяют 12 месяцев.

Національна ощадна справа та будівельне кредитування в західній Україні у міжвоєнний період

10.01.2011 16:27 · Фінанси
У сучасній українській історико-економічній науці зростає інтерес до вивчення історичних витоків національної господарської традиції. Щораз більше з'являється праць, присвячених українському господарському руху, в яких досліджуються проблеми теорії і практики його здійснення. Водночас прогалиною в дослідженнях економічної історії залишається інституціоналізація господарського життя українців в умовах міжвоєнного польського режиму (1918—1939 роки), що знайшло своє відображення насамперед у створенні національної фінансово-кредитної сфери. Отже, особливо актуальною є проблема вивчення національного досвіду ощадної справи та будівельного кредитування, що ефективно функціонували всупереч несприятливим умовам міжвоєнного польського режиму.

Обґрунтування концепції дослідження сутності фінансів

10.01.2011 16:11 · Фінанси
У сучасній теорії фінансів, поширеній на пострадянських теренах, не існує єдиної думки з такої важливої, основоположної проблеми, як розуміння сутності фінансів. Цей факт можна пояснити тим, що і в радянській фінансовій науці (яка є фундаментом нинішньої) єдності також не існувало.