Масляк Географія (2000)

Господарство України в географічних назвах

На території України поширені численні назви, що відображають розміщення виробництва в минулому. Як правило, вони вказують на наявність природних ресурсів у певній місцевості. Тому їх значення не тільки пізнавальне, а й прикладне.

Про виробництво в давнину в Україні поташу, дьогтю, смоли переважно на Поліссі свідчать назви населених пунктів і місцевостей Нова Буда, Буда-Бабинецька, Буда-Варовичі та багато інших. Сюди ж належить менш поширена в центральній частині назва Поташні. Про обробку дерева і виробництво паперу свідчать назви Тартаки та Папірні.

Набули поширення в Україні і Рудні, Руда, Руде Село, Підруда, де в минулому виплавляли залізо із болотної руди. Раніше було розвинуте і виробництво скла. До цього часу з козацьких могил викопують дуже давні скляні карафки, виготовлені з вражаючою майстерністю. На наявність відповідної сировини для виготовлення виробів із скла вказують назви населених пунктів Гутка, Гута-Межигірська, Гутницька тощо. На виробництво пива в давнину, а нині на присутність високоякісної питної води вказує назва Бровари і похідні від неї. Про розвиток бджільництва свідчать назви Бортничі і Бортники, вирощування тютюну — Тютюнниці, виробництво бочок і діжок —: Бондарні тощо.Багато назв вказують на вигідне географічне положення тієї чи іншої місцевості, перетин важливих шляхів і транспортних магістралей. Іноді сприятливість географічного положення зберігається багато сотень і навіть тисяч років. Прикладом цього є головна вулиця Києва — Хрещатик, тобто перехрестя шляхів. Є села з цією ж назвою в Черкаській та Чернівецькій областях. Опосередковано на сприятливість географічного положення в минулому вказують назви Базар, Шинок, Корчма, Крам тощо.

Багато географічних назв відображають і місця давніх шляхів, переправ через річки та інші водні перепони, зручні переходи через гірські системи тощо: Броди, Мости і Мостиська Львівської, Міжгір'я і Нижні Ворота Закарпатської, Перевіз і Перевід Київської, Хрещате, Мости Чернігівської, Перево-лочна Львівської областей та багато інших.

Звичайно, в умовах становлення реального українського ринку не залишиться поза увагою жодна можливість розвитку господарства в будь-якому районі, не буде знехтуваний жодний

чинник, у тому числі і топонімічний, який хоча б найменшою мірою сприятиме такому розвитку.

У географічних назвах України знайшли своє відображення не тільки історія економіки і потенційні можливості для розвитку господарства, а й сучасна спеціалізація господарства певних районів країни: Гірник у Львівській (Львівсько-Во-линський вугільний басейн) і Гірник, Вуглегірськ, Шахтарськ у Донецькій областях. Відображена навіть спеціалізація у видобутку вугілля: місто Антрацит в Донбасі.

Про місця видобутку руд чорних металів свідчать назви Гірницьке, Марганець у Дніпропетровській області. В місті Енергодарі Запорізької області сформувався найбільший в Україні енергетичний вузол у складі потужних теплової і атомної електростанцій.

Напевно, географічні об'єкти з назвами, що характеризують господарство, є й у вашій місцевості. Якими виробництвами в минулому чи і в наші дні вони зумовлені?