Золотько Податкова система (2000)

Податкові системи інших держав

Податкові системи інших економічно розвинутих держав включають в себе такі ж основні податки, які стягуються і в Україні, але структура податкових надходжень відрізняється від вітчизняної.

Так, податками, які формують основну масу надходжень в цих країнах є: прибутковий податок з громадян, податки на споживання у вигляді податку на додану вартість та специфічних акцизів, надходження до фондів соціального страхування та податок на прибуток підприємств (корпорацій) (таблиця 3 ).

Таблиця 3

Структура обов”язкових платежів у розвинутих країнах [42, ст.261] %

Прибутковий податок з громадянПодаток на прибуток корпораційПодатки на споживанняПлатежі до фондів соціального страхуванняПодатки на власність
США34,78,416,929,710,3
Великобританія26,710,821,218,512,7
Німеччина28,05,325,237,43,1
Франція12,25,229,443,34,8
Італія25,710,028,033,32,5
Японія22,621,012,025,818,6


Якщо порівняти структуру податкових надходжень в розвинутих країнах, очевидно, що найбільше бюджетне значення мають прибуткові податки з громадян, платежі до фондів соціального призначення та податки на споживання. В деяких державах, таких як США, Японія саме прямі податки мають найбільше бюджетне значення, в європейських країнах непрямі податки, а також платежі до фондів соціального призначення переважають.Податкова структура в Україні відрізняється від розвинутих країн великим бюджетним значенням податку на прибуток підприємств, в той час як у вказаних країнах (крім Японії) цей податок становить незначний відсоток доходів. Крім того, відсоткова вага відрахувань до фодів соціального призначення в структурі надходжень в Україні майже в 2 рази є нижчою, ніж у розвинутих країнах. Що ж стосується непрямих податків, то їх рівень в Україні приблизно відповідає рівню європейських країн.

Розвиток систем оподаткування в економічно розвинутих країнах відбувається у напрямку гармонізації податкових систем різних країн. Особливо це стосується європейських держав. Крім того, багато країн відмовляється від протекційних податків як умові інтеграції у світову економіку. Все більшого значення набувають платежі до фондів соціального страхування. Велика увага приділяється розвитку системи податків на споживання у напрямку універсалізації розміру ставок податку на додану вартість, в першу чергу по різних країнах, а також по окремих групах товарів. Що стосується прямих податків – їх розвиток відбувається у напрямку розширення бази оподаткування, відміни пільгових режимів, зниження розміру податкових ставок та рівня прогресії.