Золотько Податкова система (2000)

Обов'язки посадових осіб державних податкових органів

Посадові особи державних податкових органів зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на державні податкові органи функцій та повною мірою використовувати надані їм права. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами державних податкових органів своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб державних податкових органів, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Посадові особи державних податкових органів зобов'язані дотримуватись комерційної та посадової таємниці.Скарги на дії посадових осіб державних податкових органів подаються до тих державних податкових органів, яким вони безпосередньо підпорядковані. Скарги розглядаються і рішення приймаються протягом 20 календарних днів з дня їх надходження. Рішення за скаргами можуть оскаржуватися до вищестоящої державної податкової адміністрації. У разі незгоди підприємства, установи, організації і громадянина з рішенням Державної податкової адміністрації України воно може бути оскаржене в судовому порядку.

Працівники державних податкових органів при виконані посадових обов”язків є представниками держави і охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів. Вони зобов”язані суворо додержуватись Конституції та законів України.

Податкова робота - це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами. Основними елементами податкової роботи є облік платників і надходжень податків до бюджету.