Золотько Податкова система (2000)

Об”єкт оподаткування

Основна ставка по податку на додану вартість становить 20 відсотків. Крім того, існує нульова ставка ПДВ, введення якої передбачає створення пільгових умов для деяких видів товарів. Існування лише однієї ставки по податку на додану вартість, з одного боку має позитивний вплив, оскільки спрощує механізм стягнення податку та нейтрально впливає на ринковий механізм ціноутворення. З іншого боку, негативним є вплив на вирішення соціальних проблем, оскільки предмети першої необхідності оподатковуються за універсальною ставкою, що збільшує податковий тягар для малозабезпечених верств населення. Саме тому, в більшості розвинутих країн існують кілька ставок по ПДВ, і саме на товари першої необхідності їх розмір є нижчим за основну ставку, не дивлячись на те, що експерти та науковці вважають існування єдиної ставки більш доцільним.

В законі чітко визначений перелік операцій платника, які відносяться і які не відносяться до об’єкту оподаткування ПДВ (тобто підлягають або не підлягають оподаткуванню ПДВ). До об’єктів оподаткування ПДВ відносять операції платників податків із:

1) продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України;

2) ввезення товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України;

3) вивезення товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.Досить великим є перелік операцій, що виключаються з об’єкту оподаткування ПДВ. Розглянемо основні з них. Не є об'єктом оподаткування операції з:

- випуску, розміщення та продажу за кошти визначених видів цінних паперів, обміну цінних паперів на інші цінні папери; депозитарної, реєстраторської і розрахунково-клірингової діяльності з цінних паперів;

- надання послуг із страхування і перестрахування, соціального і пенсійного страхування;

- обігу валютних цінностей;

- виплати грошових виграшів і винагород;

- випуску державних лотерей;

- надання послуг, що здійснюються фінансово-кредитними установами та органами державної влади;

- виплат дивідендів та роялті;

- передачі основних фондів у якості внеску до статутних фондів юридичних осіб;

- послуг у сфері позашкільної освіти тощо.