Золотько Податкова система (2000)

Валові витрати

Розглянемо слідуючий елемент - як визначається сума валових витрат.

Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - це сума будь-яких витрат платника податку на придбання товарів (робіт, послуг) для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

В законі наведено перелік витрат, що включаються і що не включаються до складу валових витрат. При цьому встановлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу валових не дозволяється.

Оскільки перелік витрат, що включаються і не включаються до складу валових витрат є досить великим, наведемо основні з них. Так, до складу валових витрат включаються:

? суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

? суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до бюджетів або до неприбуткових організацій у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (ця норма не діє в 2004 році);? суми витрат, не враховані у минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання;

? суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду;

? суми, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з відсутністю документів, установлених правилами податкового обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді;

? суми безнадійної заборгованості, а також суми заборгованості, стосовно яких закінчився строк позовної давності;

? суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік.

Не включаються до складу валових витрат витрати на:

• потреби, не пов'язані з веденням основної діяльності, а саме організацію та проведення прийомів, відпочинку, роздачу безплатних подарунків тощо, крім вищеназваних витрат, проведених з рекламними цілями. Так, платник має право віднести до валових витрати на організацію презентацій, роздачу безплатних подарунків з рекламними цілями в розмірі, не більше 2% від оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік;

• фінансування особистих потреб фізичних осіб ;

• придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію основних фондів;

• сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

• виплату емісійного доходу та виплату дивідендів;

• суми збитків платника податку, понесених у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) або їх обміном за цінами, що нижчі за звичайні, пов'язаним з таким платником податку особам;

• будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, передбаченими правилами ведення податкового обліку та інші.