Золотько Податкова система (2000)

Рентна плата за нафту і газ

Ставки рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, затверджуються в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

В 2004 році нафтогазовидобувні підприємства вносять до Державного бюджету України рентну плату за товарний природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і стабільний газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.

Рентна плата включається до оптової відпускної ціни на нафту і природний газ (без податку на додану вартість) на дату відпуску продукції нафтогазодобувними підприємствами.

Датою відпуску продукції є:

по нафті, що відвантажується залізничним транспортом,- дата оформлення товарно-транспортної накладної на маршрут чи групу вагонів;

по нафті, що відвантажується трубопровідним транспортом,- дата оформлення акта приймання-здавання на пунктах здавання нафти;

по газу - дата оформлення акта приймання-здавання на пунктах заміру газу (щодекадно).

Рентна плата включається до бази оподаткування при визначенні податку на додану вартість.Платниками рентної плати є нафтогазовидобувні підприємства, які здійснюють видобуток природного газу і нафти на території України.

Сума рентної плати за нафту і природний газ визначається нафтогазодобувними підприємствами виходячи з обсягів відпущених ними нафти і газу та ставок рентної плати (крім підприємств, що здійснюють видобуток на родовищах з важкодобувними та виснаженими запасами).

Рентна плата за нафту і природний газ вноситься до Державного бюджету України щодекади авансовими платежами виходячи з обсягів відпущеної нафти і газу за минулу декаду, 15 і 25 числа поточного місяця - відповідно за першу і другу декаду, 5 числа наступного місяця - за решту днів звітного періоду.

Платники подають податковим органам за місцезнаходженням розрахунки з рентної плати за нафту і природний газ (окремо) щомісячно, до 21 числа місяця, наступного за звітним. Сплата до бюджету сум рентної плати, обчислених за розрахунком за звітний місяць, проводиться платником протягом 10 календарних днів, наступних після граничного терміну подання розрахунку.