Золотько Податкова система (2000)

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється за:

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

розміщення відходів.

Територіальні органи Мінекоресурсів подають до органів державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.

Нормативи збору встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки відходів в гривнях на 1 тону забруднюючих речовин.Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів - справляється у п'ятикратному розмірі і відноситься за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних осіб.

Розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Збір сплачується платниками протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.