Золотько Податкова система (2000)

Збори на обов”язкове державне пенсійне страхування

Збір на пенсійне страхування включає в себе кілька видів платежів, які нараховуються як на фонд оплати труда для найманих працівників, так і на доходи, що підлягають оподаткуванню прибутковим податком для фізичних осіб, що одержують доходи не за наймом, крім того оподатковуються операції по продажу валюти, ювелірних виробів, легкових автомобілів, нерухомого майна, тютюнових виробів та послуг мобільного зв”язку. Оскільки перелік платників є досить широким, а об”єкти оподаткування і ставки - диференційованими, роглянемо порядок обчислення зборів по різних операціях і платниках (рис.9).

1). Юридичні і фізичні особи, які використовують працю найманих працівників сплачують 32 відсотки фактичних витрат на оплату праці, які підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян, а також винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру та 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів. Ці збори сплачуються за рахунок валових витрат суб”єктів підприємницької діяльності.

Крім того, за рахунок заробітної плати ( доходу ) фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, юридичні та фізичні особи, що здійснюють такі виплати сплачують:- 1 % якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 гривень;

- 2 % якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 гривень.

Ці суми сплачуються щомісячно одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

2). Фізичні особи, які займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу сплачують збір у розмірі 32 відсотків від суми чистого доходу, що підлягає оподаткуванню, тобто від різниці між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з одержанням доходу, на підставі витягів з податкових декларацій. При цьому не враховуються суми акцизного збору і податку на додану вартість. Такі витяги, завірені податковою інспекцією, подаються платником до Пенсійного фонду в 15-денний строк після закінчення кварталу. Збір обчислюється і сплачується щоквартально.

3). З суми оподатковуваного доходу, яка перевищує максимальну величину на місяць у розрахунку на кожного працюючого, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не нараховується. Ця максимальна величина щороку встановлюється Верховною Радою України на рівні 7 середніх зарплат, що склалися в попередньому календарному році.

4). Банки перерховують 1,5 % суми безготівкових операцій з купівлі-продажу валют в такі строки:

якщо протягом операційного дня банку сума збору, що обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного операційного дня;

якщо протягом операційного дня банку сума збору, що обліковується, менше ніж 50 гривень, - не пізніше того операційного дня, коли така сума збору досягне 50 гривень.

5). Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами сплачують збір у розмірі 5% вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння в такому порядку:

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - протягом наступного робочого дня;

якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується менше ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

6). Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом сплачують збір у розмірі 3% вартості легкового автомобіля, до реєстрації його в органах ДАІ.

7) Суб'єкти підприємницької діяльності- виробники та імпортери тютюнових виробів сплачують збір відповідно до кількості вироблених ними тютюнових виробів (крім тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кількості тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України за такими ставками: 1,5 гривні за 1000 шт. сигарет без фільтру та 2,5 гривні за 1000 шт. сигарет з фільтром.

8). Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше сплачують 1% вартості нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку сплачують 6% вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, зазначеної у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.