Золотько Податкова система (2000)

Платежі до фонду соціального захисту інвалідів

Кошти фонду соціального захисту інвалідів формуються за рахунок державного бюджету та штрафних санкцій, встановлених для підприємств. Для різних джерел формування доходів фонду встановлено і різні напрямки їх використання. Так, кошти, що передаються до Фонду з державного бюджету, використовуються на оплату автомобілів та крісел-колясок для інвалідів, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, путівок на санаторно-курортне лікування, надання матеріальної допомоги, виплати грошових компенсацій та інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством.

Суми штрафних санкцій, що надійшли до Фонду від підприємств використовуються на фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів; надання цільової позики на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів; фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів.Для підприємств незалежно від форми власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.

У разі незабезпечення зазначених нормативів такі підприємства щороку сплачують відповідним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Сплату штрафних санкцій підприємства здійснюють за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.