Тиркало Банківська справа (2000)

Нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль

Нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль і значення для регулювання ресурсів банку, їх розміщення

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою забезпечення економічних умов стійкого функціонування банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів комерційних банків Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків 18 обов'язкових економічних нормативів, які можна відповідно згрупувати.

Дію зазначених економічних нормативів регламентує Інструкція № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків". Вона побудована на основі вимог Базельського комітету за принципами, що згруповані за такими розділами:

- передумови ефективного банківського нагляду;

- ліцензування і структурування;

- пруденційні вимоги і регулятивні заходи;

- методи постійного банківського нагляду;

- інформативні вимоги;

- повноваження органів банківського нагляду;

- міжнародна банківська справа.Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених економічних нормативів здійснюється щоденно (за щоденними формами звітності) й щомісячно, (на підставі форм звітності за 1-ше число місяця).

Норматив капіталу банку (Ні) Норматив капіталу банку (Ні) - це сума капіталу банку, яка складається з основного та додаткового капіталу за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів. При розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригованої на основні засоби (Л7), розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розмір основного капіталу.