Тиркало Банківська справа (2000)

Нормативи ліквідності

Під ліквідністю комерційного банку розуміють можливість і здатність банку забезпечувати безперебійне і своєчасне виконання законних грошових вимог і своїх фінансових зобов'язань перед вкладниками і кредиторами.

НБУ встановив для обов'язкового виконання комерційними банками три нормативи ліквідності.

Нормативи ліквідності для КБ, що доводяться НБУ.

Норматив миттєвої ліквідності - співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до поточних зобов'язань.Нормативи загальної ліквідності - відношення загальних активів до загальних зобов'язань банку.

Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку - характеризує частку високоліквідних активів у робочих активах і розраховується, як їх співвідношення.