Тиркало Банківська справа (2000)

Кредитний ризик та методи управління ним

Кредитний ризик пов'язаний із можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і процентів на неї.

До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику відносять:

- диверсифікацію капіталу;

- оцінку юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

- регулювання обсягів кредитних вкладів;- використання ефективних форм забезпечення повноти і своєчасності повернення кредиту;

- створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності тощо.