Тиркало Банківська справа (2000)

Класифікація банківських кредитів

Залежно від призначення банківські кредити можна класифікувати таким чином:

За умовами надання:

а) пільговий;

б) нормальний;

в) виданий за особливо жорсткими умовами.

За станом кредитної дисципліни:

а) строкові;

б) прострочені;

в) пролонговані.

За строками кредитування:

а) строкові і короткострокові (до 1 року), середньострокові (до 3 років), довгострокові (понад 3 роки);

б) безстрокові;

в) прострочені;

г) відстрочені.За забезпеченням:

а) забезпечені (мають пряме забезпечення):

застава майна, майнових прав, гарантіями, поручництвами тощо;

б) незабезпечені (бланкові);

За кількістю банків-кредиторів:

а) звичайний банківський кредит;

б) консорціумний кредит;

в) паралельний кредит.

За видами позичальників:

а) кредити юридичним особам різних галузей народного господарства та форм власності;

б) кредити індивідуальним позичальникам (фізичним особам);

в) кредити банківським установам (міжбанківські кредити).

За характером використання:

а) споживчий кредит;

б) платіжний кредит;

в) розрахунковий кредит;

г) ломбардний та іпотечний кредит.

За розмірами (обсягами):

а) малі кредити;

б) середні кредити;

в) великі кредити.

За ступенем ризику:

а)стандартні кредити;

б) нестандартні кредити (з підвищеним ризиком - під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні).

За методами надання:

а) у разовому порядку;

б) в міру виконання кредитних заходів;

в) відповідно відкритої кредитної лінії.

За строками погашення:

а) водночас (одноразово);

б) у розстрочку (рівномірними частинами на протязі користування позикою);

в) достроково (за вимогою кредитора, або за ініціативою позичальника).