Тиркало Банківська справа (2000)

Економічна суть і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам

НБУ виступає у якості "банку банків" і є для комерційних банків останнім кредитором. Економічна сутність і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам, розкриває Економічна суть і види кредитів НБУ комерційним банкам:

Через закриті кредитні аукціони, кредитування під заставу державних цінних паперів:

- на макрорівні - через кредитування комерційних банків здійснюється емісія грошей в обіг і розширюється обсяг сукупної грошової маси в економіці, що створює додаткові умови для кредитної експансії банків.

Рефінансування активних операцій через переоблік векселів господарських суб'єктів, стабілізаційний кредит:

- на мікрорівні - кредити НБУ комерційним банкам сприяють підтриманню комерційними банками ліквідності, зміни структури активів на користь позичкових операцій, а також розширенню, при необхідності, обсягу кредитної допомоги клієнтам.

На початку розвитку кредитних відносин між НБУ та комерційними банками першим застосовувались такі види кредитування:- кредити для завершення розрахунків шляхом заліку взаємної заборгованості;

- кредити для покриття дефіциту державного бюджету;

- кредити для надання кредитної допомоги підприємствам окремих галузей народного господарства;

- відкриті кредитні аукціони.

Такі кредити надавалися на емісійній основі, як правило, за пільговою процентною ставкою та, переважно, неплатоспроможним клієнтам. Між комерційними банками ресурси розподілялись з урахуванням розміру статутного капіталу, мережі банківських установ тощо.

Подібні методи кредитування НБУ економіки - безпосередньо, або через комерційні банки - мали адміністративний характер і негативно впливали на інфляційні процеси. Тому НБУ поступово перейшов до ринкового механізму регулювання грошово-кредитних відносин із комерційними банками та іншими кредитними установами.