Тиркало Банківська справа (2000)

Взаємне кредитування комерційних банків: умови, порядок, контроль

В Україні за допомогою впровадженої системи електронних розрахунків міжбанківське кредитування здійснюється шляхом прямих угод між банком-кредитором і банком-позичальником. Кредитування здійснюється на договірних умовах на чітко визначений термін.

Міжбанківські кредити за терміновою ознакою поділяються на:

1) одноденні, або нічні- строком на 1 день, мета яких полягає у підтримці поточної ліквідності банку;

2) надкороткі - від 1-го дня до 7-ми днів;

3) короткі - від 10-ти днів до місяця.

Між банком-кредитором і банком-позичальником при одержані кредиту укладається кредитна угода, у якій (крім терміну) обумовлюється:

- сума кредиту;

- рівень процентної ставки (як правило, вищий на незначну величину від облікової ставки НБУ);

- порядок погашення;

- право банку-кредитора у разі невчасного погашення кредиту на безспірне списання боргу з коррахунка боржника.Якщо банк-позичальник не в змозі повернути міжбанківський кредит, то він повинен здійснити рефінансування, тобто залучити кошти з іншого банку.

При укладанні договору на міжбанківський кредит банк-позичальник повинен надати банку-кредитору таку інформацію:

1) значення економічних нормативів на останню дату;

2) баланс;

3) перелік активів, що можна використати як заставу позики.

Здійснювати міжбанківське кредитування можуть не тільки. комерційні банки, й їх відділення та філії. Проте це правило реалізується тільки в системі одного банку, що має мережу філій.