Тиркало Банківська справа (2000)

Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами

Чинне законодавство України у сфері банківської діяльності, цінних паперів, операцій з ними та фондового ринку не передбачає будь-яких принципових обмежень для здійснення операцій із цінними паперами комерційними банками. Таким чином, банки України мають можливість здійснювати увесь спектр операцій із ЦП.

Класифікація операцій комерційних банків з цінними паперами

ОПЕРАЦІЇ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК:

- Торгівля цінними паперами;

- Термінові вклади в цінні папери.

ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ:

- В процесі емісії цінних паперів;

- В процесі обігу цінних паперів.

ДОВІРЧІ ОПЕРАЦІЇ:

- В процесі емісії цінних паперів;

- В процесі обігу цінних паперів.ІНФРАСТРУКТУРНІ ОПЕРАЦІЇ:

- Управління іпотекою;

- Управління цінними паперами та грошовими фондами.

- Депозитарний облік;

- Професійне консультування;

- Здійснення клірингових розрахунків за цінними паперами.