Тиркало Банківська справа (2000)

Кредитування експортно-імпортних операцій

Кредити за експортно-імпортними операціями видаються на такі цілі:

- оплату платіжних документів, виписаних експортером;

- кредити під контракти за експортом;

- кредити іноземних операцій у формі купівлі в експортера векселів, які акцептовані експортером;

- кредити за документарними акредитивами, валютні кредити імпортера і під контракти за імпорт.

При кредитуванні іноземними партнерами резидентів України дотримуються лімітів, які щорічно затверджуються ВРУ і впливають на обсяг боргу України.

Кредити в іноземній валюті для резидентів України видаються уповноваженими банками відповідно до Положення НБУ "Про кредитування".Для цього резиденти подають в обслуговуючий банк такі документи:

- заяву;

- техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу; підтвердження забезпечення кредиту;

- поквартальний графік надходження валютного виторгу;

- поквартальний розрахунок термінів використання і погашення кредиту й виплати процентів;

- установчі документи та їх копії;

- фінансову звітність, завірену аудитором або ДПА (ДПІ);

- проекти контрактів з іноземними фірмами на предмет перевірки використання кредитів.

Етапи кредитування, порядок укладення кредитного договору, обслуговування кредиту - такі ж, як і при кредитуванні у національній валюті. Кредит видається та погашається тільки у безготівковій формі.