Кремень Політологія

ЩО І ЯК ВИВЧАЄ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ?

ЩО І ЯК ВИВЧАЄ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ?

Багатовікову історію мають традиції політичних знань. Вивчення будь-якої науки починається із з'ясування: виникнення і розвитку науки, що і як вона досліджує, які Ті найхарактерніші риси, місце і роль її в пізнанні і перетворенні суспільства, дійсності. Оволодіння змістом, основними положеннями, теоріями, концепціями, висновками політичної науки, її законів і категорій і передбачає постійну опору на знання філософії, політичної історії, політичної соціології, права, економічної теорії та ін. Що вивчає наука про політику?