Кремень Політологія

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Соціальні спільності - суб'єкти політики, право на працю, соціальне забезпечення, відпочинок, освіту, гідні умови життя та ін. включають в прийняту Генеральною Асамблеєю ООН загальну Декларацію прав людини.

Обов'язок держави забезпечити кожному мінімум засобів існування, соціальної забезпеченості необхідних для підтримання людської гідності, нормального задоволення потреб і духовного розвитку визначають саме соціальні, культурні, а також і деякі економічні права. З забезпеченням людині гідних умов життя, соціальної захищеності, нормального задоволення потреб і духовного розвитку і зв'язані саме соціальні права. Це право на соціальне забезпечення, житло, сприятливе навколишнє середовище, охорону здоров'я та ін. Духовний розвиток людини покликаний гарантувати культурні права. Культурні права включають: право на освіту, вільний доступ до цінностей культури, свободу художньої і технічної творчості тощо.

Якщо права людини нерозривно зв'язані з обов'язками людей, то тоді права стають реальністю. Аж до другої світової війни в конституціях держав Заходу обов'язки громадян майже не згадувались, хоча взагалі, звичайно ж, допускалися і включалися в законодавства. В демократичних державах обов'язком громадян є: дотримання законів, повага прав і свобод інших осіб, сплата податків, підпорядкування поліцейським наказам, охорона природи, навколишнього середовища, пам'ятників культури та ін. В деяких країнах в найважливіші обов'язки громадян входить: участь у виборах органів державної влади, військова повинність.