Кремень Політологія

ЕКОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА

Проблема: людина - суспільство - природа, знов і знов на кожному етапі розвитку історії відображається крізь призму часу, рівні розвитку науки і культури, визначальних духовний клімат суспільства. Різноманітні відносини з навколишнім середовищем людина встановлює в процесі життєдіяльності. Різноманітні відносини й дозволяють їй жити як природній і соціальній суті. Відносини людини з навколишнім середовищем відрізняються більшою різноманітністю: від матеріальних (тобто зв'язаних з умовами життя суспільства і життя людини) до естетичних. В ході розвитку суспільства відносини людини з навколишнім середовищем теж змінюються. На протязі історії людства люди прагнули так будувати відносини з природою, щоб забезпечити всі необхідні умови існування і водночас встановити гармонійні з нею відносини. Якщо на ранніх етапах еволюції суспільства людині вдавалося встановлювати гармонійні відносини з природою без особливих на те зусиль, то з середини XIX століття, з швидким розвитком продуктивних сил суспільства, виникають серйозні проблеми.