Драпак Основи інтелектуальної власності (2003)

3.2.1. Умови надання правової охорони винаходу та корисній моделі.

Згідно з чинним законодавством, правова охорона надається винаходу (KM), який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Будь-яке рішення задачі, що заявляється як винахід, повинно стосуватися одного з таких об'єктів [2]:

— продукту (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини);

— способу (метод виготовлення продукту, параметри цього процесу тощо);

— застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

Пристрій - машина, механізм, прилад, деталь, вузол або сукупність взаємопов'язаних деталей та вузлів.

Речовина - штучно створена сукупність взаємозв'язаних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об'єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Штам - спадково однорідні культури мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або використовуються безпосередньо.

Спосіб - процес виконання дій над матеріальним об'єктом або об'єктами за допомогою інших матеріальних об'єктів.

Як вже згадувалось, об'єктом KM може бути виключно конструктивне виконання пристрою [16].

Законом також визначено, які результати творчої діяльності людини не визнаються винаходами. До них належать:

— відкриття, наукові теорії та математичні методи;

— методи організації та управління господарством;

— плани, умовні позначення, розклади, правила;

— методи виконання розумових операцій;

— комп'ютерні програми;

— результати художнього конструювання;

— топографії інтегральних мікросхем;

— сорти рослин і породи тварин тощо.