Ємельяненко Л. М Конфліктологія (2003)

2.1. Кінцеві та проміжні цілі

Кінцева мета:

уточнити причини виникнення конфлікту, рушійні сили його розвитку, функціональність, характер впливу на учасників і соціальне оточення для формування пояснювальної моделі конфлікту в процесі його діагностики.

Проміжні цілі:

ознайомитися з типовими причинами виникнення конфліктів в організації;

розглянути функції конфліктів і їхню спрямованість;

оцінити вплив конфлікту на соціальне оточення та його учасників;

виявити позитивні наслідки конфліктів;

виявити негативні наслідки конфліктів.