Ємельяненко Л. М Конфліктологія (2003)

3.1. Кінцева та проміжні цілі

Кінцева мета:

Дати характеристику основним елементам системи управління конфліктами.

Проміжні цілі:

з’ясувати правила управління конфліктами в організації;

визначити сутність системи управління конфліктами;

виявити модель організаційного механізму управління конфліктами;

охарактеризувати загальні принципи управління конфліктами;

вивчити методи управління конфліктами;

визначити роль менеждера в процесі управління конфліктами;

пояснити об’єктивну необхідність регулювання конфліктів у виробничих умовах.