Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті (2003)

2.4.2. Технічні засоби навчання

За переважним способом передачі інформації виділяють кілька основних груп засобів навчання. Найпоширеніші з них такі:

Аудіальні — засоби для відтворення звуку й посилення мовлення викладача. У великих лекційних аудиторіях вони дають можливість зменшити навантаження на його голос, забезпечити добру гучність в аудиторії, коли відстань від викладача до останнього ряду перевищує 20 м.

Візуальні — засоби для передачі інформації за допомогою зображень. Це можуть бути статичні засоби (діапроектори, епідіаскопи) і класні дошки (кодоскопи та звичайні дошки — білі або булавкові).

Діапроектори та епідіаскопи призначено для отримання зображень на великому екрані зі слайдів, журналів, книг.

Значним недоліком візуальних засобів є необхідність часткового або повного затемнення аудиторії, що ускладнює конспектування. Серед недоліків зазначимо часто неефективну конструкцію екрана, що вимагає альтернативного використання дошки або проектора.

Класні дошки найрізноманітніших видів досить розповсюджені та мають важливе значення, тому що вони є основним засобом евристичного навчання, створюють можливості для співучасті студентів у творчому процесі, яким є здобуття знань, та забезпечують використання такого потужного фактора впливу, як рух. Використання всіх видів дошок має суттєвий недолік: викладач пише, обернувшись спиною до студентів, що обмежує можливість коментування й пояснення записів. Розв’язання такої суперечності цілковито залежить від педагогічної майстерності викладача. Іншим недоліком є неможливість збереження записів на дошці, особливо у випадках мозкового штурму або за інших видів колективної творчої діяльності зі студентами. Цю технічну проблему можна розв’язати кількома шляхами: використанням дошки-блокнота (коли аркуші із записами зберігаються для подальшого аналізу й застосування ідей) та спеціальної дошки з можливостями копіювання записів (Panasonic) тощо.

Кодоскоп — оптична дошка з можливостями проектування на екран записів на спеціальних плівках (транспарантах). Такі записи викладач може зробити перед заняттям або під час пояснення. Дієвішим є перший варіант. Транспаранти успішно замінюють традиційні плакати і є ефективнішими з погляду можливостей використання і змісту, який вони передають. За змістом це можуть бути тези основних теоретичних положень, схеми, що розкривають сутність питання, статистичні матеріали (таблиці, графіки, діаграми), які допомагають проілюструвати практичні прояви економічних процесів, виявити тенденції та закономірності. Зображення на транспарантах можуть бути виконані за допомогою комп’ютера та віддрукувані через принтер або копір. Це має всі переваги технічного виконання. Іншим способом є виконання зображень вручну спеціальними маркерами. Це, зрозуміло, більш трудомісткий процес.

Технологія створення транспарантів

1-й спосіб. Набраний на комп’ютері зміст (текст, схеми, інші графічні зображення) роздруковується за допомогою принтера не на звичайному папері, а на спеціальних плівках формату А4, призначених для принтерів і копіювальних машин.

2-й спосіб. За допомогою спеціальних маркерів виконується вручну зображення (текст, схема, малюнок) на будь-яких придатних плівках, призначених для проекторів, видавничої діяльності, виконання технічних креслень тощо. При цьому потрібно оптимально підбирати товщину риски маркера, щоб якісно виконати зображення.

3-й спосіб. Зображення можна виконати на папері вручну, за допомогою комп’ютера або поєднуючи різні підходи. Потім воно копіюється на спеціальну плівку для принтерів і копіювальних машин.

Кожен із цих способів має свої переваги й недоліки. Їхнє використання залежить тільки від майстерності викладача й наявності відповідного обладнання.

Новим кроком у візуалізації навчального матеріалу є використання презентацій MS Power Point. Вони дають змогу залучити всі фактори активізації уваги студентів: світло, рух, зображення ситуації, кольори, різні форми передачі змісту.

Суттєвою перевагою презентацій є можливість перегляду слайдів у будь-якій послідовності, а також відповідної адаптації змісту зі зміною тенденцій чи статистичних показників, зручність збереження матеріалів (на дискетах), що не потребує багато місця. Головною умовою використання презентацій є наявність комп’ютера й проектора в навчальній аудиторії.

Вимоги до використання ТЗН

Ефективність використання ТЗН ґрунтується на таких вимогах:

дидактична доцільність, відповідність обраних засобів змісту навчального матеріалу;

зручність користування, автоматизоване або ручне управління зміною кадрів;

надійність роботи, яка забезпечується якістю ламп, вимикачів, штепселів, довжиною кабелів, особливостями відтворення зображень тощо;

простота підготовки до роботи в умовах звичайних навчальних приміщень; у цьому аспекті знову ж виграють проектори і дошки (на противагу кінопроекторам і комп’ютерам);

відсутність світлових і звукових завад при роботі (у першу чергу такі шуми властиві різноманітним проекторам);

можливості розроблення дидактичних матеріалів для використання ТЗН самим викладачем або навчально-методичним центром; у навчальному процесі ефективними є матеріали, розроблені викладачем з урахуванням потреб конкретного навчального закладу;

оптимальні маса й габарити, а також ціна ТЗН;

наявність в аудиторіях спеціально обладнаного місця для встановлення ТЗН чи кріплення настінних засобів; можливість для викладача раціонально використовувати своє робоче місце (стіл, кафедра) і дошку.