Микал Т. А. Німецька мова. Граматика та вправи для початківців (2003)

Дієслово

Дієслово (das Verb) — це повнозначна, змінна частина мови, що означає дію як процес, виражає її в категоріях особи, способу і виступає в реченні переважно в ролі присудка.

У німецькій мові дієслово — найважливіша частина мови.

За функцією в реченні дієслова поділяються на повнозначні (Vollverben), модальні (Modalverben), допоміжні (Hilfsverben).

Повнозначні дієслова мають повне і конкретне значення. У реченні виступають переважно в ролі присудка: arbeiten, laufen, verstehen, leben, blitzen.

Модальні дієслова показують ставлення особи, яка виконує дію, до самої дії, вираженої повнозначним дієсловом, або ставлення особи, яка говорить, до змісту сказаного. Разом з повнозначними дієсловами вони утворюють складний дієслівний присудок. Є шість модальних дієслів: wollen, sollen, mьssen, kцnnen, dьrfen, mцgen.

Деякі повнозначні дієслова можуть мати модальне значення: brauchen, glauben, lassen, scheinen, vermцgen, verstehen, wissen.Допоміжні дієслова повністю втрачають своє лексичне значення і виконують лише граматичну функцію. Вони вживаються для утворення аналітичних форм дієслова. Є три допоміжні дієслова: haben, sein, werden.

Допоміжні дієслова можуть уживатися самостійно, якщо вони зберігають своє первинне лексичне значення. Тоді вони виконують роль присудка.

Усі дієслова поділяються на перехідні (transitive Verben) і неперехідні (intransitive Verben).

Перехідні дієслова означають дію, що безпосередньо спрямована на підмет і зосереджена на ньому: (eine Brьcke) bauen, (ein Lehrbuch) verfassen, (ein Lied) singen.

Неперехідні дієслова потребують після себе додатка у давальному або родовому відмінку без прийменника і в давальному або знахідному відмінку з прийменником.

Зворотні дієслова виражають дію, спрямовану на підмет, який є одночасно об’єктом дії. Уживаються зі зворотним займенником sich:

sich waschen, sich freuen, sich schдmen, sich erholen.