Владимиров К.Н. Митне регулювання (2002)

Тема 4. Порядок пересічення державного кордону громадянами України