Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Порядок реєстрації суб'єктів ЗЕД

Державну реєстрацію суб'єктів ЗЕД запроваджено в Україні низкою законодавчих актів:

1. Закон України від 16.04.91 № 939-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» зі змінами і доповненнями.

2. Закон України від 07.02.91 № 698-ХІІ «Про підприємництво» зі змінами та доповненнями.

3. Указ Президента України від 23.07.98 № 817/98 «Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності».

4. Постанова КМУ від 25.05.98 № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності».

Нормативні акти стосуються підприємств, що працюють на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Реєстрація суб'єктів ЗЕД здійснюється у Державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта.

Алгоритм реєстрації суб'єкта ЗЕД показаний на рис. 2.1.

Місцезнаходження суб'єкта (юридичної особи) може визначатися за місцезнаходженням одного із засновників або за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу у власність або оренду приміщення чи його частки.

Суб'єкт ЗЕД зобов'язаний, в разі зміни місцезнаходження, у семиденний термін з моменту настання такої зміни, подати до органів державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними до неї відповідними змінами та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію. Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта ЗЕД.

Однією з підстав для оформлення експортно-імпортних вантажів у митних органах України є проведення акредитації суб'єкта ЗЕД. Процедура акредитації полягає у представленні до митниці певного пакета документів та отриманні відповідної облікової картки, скріпленої особистою номерною печаткою інспектора митниці, що засвідчує факт акредитації. Алгоритм акредитації суб'єкта ЗЕД на митниці показано на рис. 2.2.

Отже, державна реєстрація підприємства як суб'єкта ЗЕД в Україні має певні особливості, ігнорування яких може призвести до

неможливості митного оформлення вантажів за експортно-імпортними операціями.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.