Голомовзий В.Г. Митне регулювання (2004)

Реєстрація зовнішньоекономічних договорів

На сьогодні в Україні діє облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є [8]:

- товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;

- товари вітчизняного походження, щодо яких передбачені добровільні обмеження експорту з метою запобігання демпінгу (наприклад, деякі текстильні вироби);

- товари вітчизняного походженням, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури (наприклад, живі тварини, уран, аміак, труби і трубки із чорних металів);

- вітчизняні товари, імпорт яких до інших держав квотується (ліцензується) відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних угрупувань чи митних союзів (наприклад напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі);

- вітчизняні товари, експорт яких здійснюється в рамках бартерних (товарообмінних) операцій чи операцій зустрічної торгівлі (наприклад, живі тварини, карбамід, напівфабрикати із заліза та нелегованої сталі).

Переліки товарів визначає Міністерство економіки України. Реєстрацію і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюють Міністерство економіки України і уповноважені ним органи.

Митне оформлення зазначених вище товарів здійснюється тільки за наявності картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), яка видається у визначеному порядку.

Відповідно до Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною контракту, подає такі документи: інформаційну карту зовнішньоекономічного договору (контракту) за формою, встановленою Міністерством економіки України; оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) та його копію, завірену в установленому порядку; документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).

У разі, коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією, доручає виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) іншому суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, подається також оригінал договору доручення і його завірена копія.

Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та договору доручення повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України.

У разі потреби органи реєстрації можуть вимагати інші необхідні документи. Відповідальність за достовірність інформації, поданої в документах, пред'явлених для реєстрації, несе керівник суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є таким суб'єктом. Інформація, подана в документах, пред'явлених для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту), не підлягає розголошенню.

Орган реєстрації розглядає подані для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) документи впродовж 20 календарних днів, починаючи з дати звернення за реєстрацією, і приймає рішення про реєстрацію договору або про відмову в такій реєстрації. Документом, що підтверджує реєстрацію, є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (рис. 2.3 і 2.4).

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у двох примірниках. Перший примірник такої картки суб'єкт ЗЕД залишає у митних органах після митного оформлення відповідних товарів, другий залишає собі.

У реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

- для реєстрації подано не всі документи;

- умови зовнішньоекономічного договору (контракту) не відповідають законодавству України;

- до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), застосовано санкції згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - індивідуальне ліцензування;

- існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів вітчизняного походження;

- вичерпано імпортні квоти (контингенти), визначені іноземними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів вітчизняного походження;

- до іноземного контрагента, суб'єкта зовнішньоекономічної Діяльності України застосовано режим індивідуального ліцензування згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

- є офіційна інформація щодо порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства України.

Рішення про відмову в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб'єкту ЗЕД, який звернувся за реєстрацією, і повинно містити підстави для такої відмови.

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) дійсна для митного оформлення товарів до кінця поточного календарного року і втрачає чинність після здійснення повного митного оформлення товарів, що експортуються.

Внесення змін і доповнень до картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) не допускається.

Переоформлення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про реєстрацію окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору, яку одержав суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, додається до вантажної митної декларації і є підставою для митного оформлення товарів, зазначених у цій обліковій картці. Номер і дата картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору зазначається в товаросупровідних документах і вантажній митній декларації. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється тільки через митниці, зазначені в картці реєстрації-обліку. Після закінчення терміну дії облікової картки пропуск товарів за нею припиняється (рис. 2.5).Санітарно-епідеміологічний контроль. Підприємства, установи, організації та громадяни можуть ввозити з-за кордону сировину товари лише за наявності даних щодо їх безпеки для здоров'я населення, тобто висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи (рис. 2.6). Результати такої експертизи відображаються в товаросупровідній документації у вигляді відповідних штампів, які проставляються органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Перелік товарів (предметів), які підлягають санітарно-епідеміологічному контролю, визначається державною санітарно-епідеміологічною службою України (рис. 2.7).

Стандартизація, метрологія і сертифікація. Правові та економічні основи системи стандартизації та сертифікації та її організаційні форми визначено Кабінетом Міністрів України.

Перелік окремих видів продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, визначається Держстандартом України. На сьогодні сертифікація необхідна для таких видів продукції:

1. Сільськогосподарська продукція.

2. Нафтопродукти.

3. Лінолеум ПВХ.

4. Вікна та двері, комплекти до них.

5. Тканини для дитячого асортименту.

6. Трактори малогабаритні.

7. Машини обчислювальні електронні.

8. Велосипеди.

9. Легкові автомобілі.

10. Іграшки.

Пропуск товарів та інших предметів, підконтрольних Державному комітету, здійснюється за наявності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання (рис. 2.9).

Карантин рослин, фітосанітарний контроль. Спрямований на запобігання завезенню та поширенню відсутніх на території України небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів. Такий контроль поширюється на всі продукти рослинного походження.

Центральним спеціальним органом у галузі карантину рослин визначено Головну державну інспекцію з карантину рослин, а безпосередньо в пунктах пропуску на державному кордоні - пункти карантину рослин. Контроль покладено на державних інспекторів з карантину рослин.

Карантинний дозвіл містить у собі, інформацію про найменування організації, якій він виданий, країну, з якої буде ввезено рослинний вантаж, його найменування та якість, перелік речовин, рослин, хвороб, які не повинні міститись у рослинах, особливі вимоги, пункт пропуску на кордоні України, через який ввозитимуться вантажі, маршрут перевезення, заходи, які будуть застосовані при доставлені вантажу, дату видачі та термін дії, печатку установи, що видала сертифікат, та підпис керівника (рис. 2.10).Загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи фітосанітарного контролю спрямовані на охорону території України від проникнення з-за кордону небезпечних шкідників та хвороб рослин, визначаються правилами фітосанітарного контролю на державному кордоні України Державною інспекцією з карантину рослин Мінсільгосппроду України.

Підставою для пропуску через митний кордон України вантажів є фітосанітарний сертифікат установленої форми (рис. 2.11).

Ветеринарний контроль. Визначає повноваження державних органів, права й обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян у сфері забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, карантину тварин, встановлює порядок здійснення державного ветеринарного контролю.

Пропуск через митний кордон України вантажів тваринного походження, дозволяється тільки після проходження обов'язкового ветеринарного контролю. Водночас функції забезпечення цього контролю на державному кордоні покладено на регіональні служби державного ветеринарного контролю з підпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю.

Положення про регіональну службу державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України затверджено Кабінетом Міністрів України.

Підставою для пропуску через митний кордон України вантажів, підконтрольних державному ветеринарному контролю, є ветеринарне свідоцтво (рис. 2.12а і 2.126).

Екологічний контроль. Державна екологічна інспекція Міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки здійснює екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон: транспортних засобів, у тому числі літаків, суден, військових кораблів, вантажів, які містять промислову сировину, відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для довкілля і здоров'я людей речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх Росту, добрива; всіх видів риб, диких тварин і рослин, зоологічних, ботанічних, мінералогічних колекцій, мисливських трофеїв.

Перелік продукції, що може містити озоноруйнуючі речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення продукції може бути завершено тільки після закінчення екологічного контролю в пункті пропуску - проставляння штампа встановленого зразка на товаросупровідних документах. У разі відсутності зазначених відміток при митному оформленні вантажу видається дозвіл на ввезення в Україну, в якому вказуються повна назва та реквізити імпортера; код УКТ ЗЕД (український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності), назва продукції, маса, вид упакування, маркування, спосіб транспортування; реквізити власника й одержувача вантажу; маршрут прямування через територію України; номер та дата видачі.

Гемологічний контроль. З метою посилення контролю за переміщенням дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння походженням з України створено Державний гемологічний центр Міністерства фінансів України, який веде всі роботи, пов'язані з експортною оцінкою якісних і вартісних показників природного й штучного дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння. Підставою для переміщення вказаного вантажу є експертний висновок установленої форми на бланках суворої звітності.

Право виконання відповідних експертних робіт мають, крім штатних співробітників Державного гемологічного центру, також позаштатні акредитовані експерти.

Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення. Лікарські засоби і вироби медичного призначення можуть ввозитися на митну територію України з метою застосування в медичній практиці за умови та після проведення державної експертизи якості та безпеки, а також за наявності документів і матеріалів, які стосуються якості та безпеки медичної техніки та виробів медичного призначення. За позитивними результатами експертизи видаються:

- одноразовий дозвіл на ввезення без права реалізації та використання в медичній практиці (рис. 2.13);

- свідоцтво про державну реєстрацію (рис. 2.14) - документ, що засвідчує факт державної реєстрації в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення. Термін дії документа - 5 років. Свідоцтво про державну реєстрацію містить інформацію про те,що продукція (назва виробу, тип, вид, марка, код УКТ ЗЕД, країна походження, підприємство-виробник) зареєстрована в Україні, термін дії свідоцтва, дата реєстрації, кому видано свідоцтво (назва заявника, адреса, телефон), печатки та підпис керівника установи, що видав свідоцтво;

- підтвердження про реєстрацію - на зареєстровані в Україні вироби, що імпортуються (рис. 2.15).

Перелік виробів медичного призначення, документів і матеріалів, які підлягають державній реєстрації, визначається Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Харчові добавки, суміші харчових добавок (премікси), харчові добавки, які входять до складу харчових продуктів, можуть ввозитися та використовуватися на території України за умови та після проведення державної експертизи якості та безпеки зазначених виробів.

Виходячи з положень згаданих Законів України і постанов Кабінету Міністрів України та керуючись ст. 18 Митного кодексу України, митне оформлення вантажів, підконтрольних зазначеним службам, може бути завершено тільки в разі позитивних висновків цих служб.

Використана література: Голомовзий, В.Г. Митне регулювання: Навч. посібник. / В.Г. Голомовзий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв. — Львів: В-во Національного університету ’Львівська політехніка’, 2004.