Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової звітності згідно з вимогами бюджетного процесу на відповідний бюджетний рік. На його підставі організовується вся система бухгалтерського обліку.В Плані рахунків кожній назві рахунку надається умовне цифрове позначення — код (шифр). На практиці замість назв рахунків пишуться їх коди, що зменшує обсяг облікової роботи.

План рахунків в Україні є обов'язковим для всіх бюджетних установ переліком рахунків бухгалтерського обліку. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку фінансової діяльності бюджетних установ. План рахунків має наступні основні характеристики (табл. 1.4.).План рахунків бухгалтерського обліку складається з класів, в кожному з яких згруповані рахунки, що відповідають економічному змісту об'єктів обліку. Підставою для побудови Плану рахунків є їх класифікація за економічною ознакою.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.