Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік прийняття в експлуатацію основних засобів

Прийняття необоротних активів оформляється "Актом прийняття-передачі основних засобів" ф.ОЗ-1 (бюджет). Також прийняття окремих предметів необоротних активів дозволяється безпосередньо на підставі документів, що стали підставою для отримання цінностей (рахунків-фактур та ін.).

Вищевказана типова форма застосовується і для оформлення прийняття-передачі основних засобів і складається на кожний окремий об'єкт активів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на суму зносу.

Основні засоби, що були отримані безоплатно як гуманітарна допомога, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник вищої організації. Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. При отриманні необоротних активів, що були у користуванні, вказується процент їх зносу. Дані акту відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно надається інвентарний номер встановленим порядком, про що робиться запис в акті прийняття цінностей.

При надходженні основних засобів в установу матеріально-відповідальна особа на документі постачальника або на акті прийняття розписується, підтверджуючи тим самим факт одержання цих цінностей і прийняття їх на відповідальне зберігання.

Основні засоби в установах обліковуються за місцем їх зберігання (місцезнаходженням) та в бухгалтерії за інвентарними об'єктами.Окремим інвентарним об'єктом вважається закінчений конструктивний прилад з усіма його пристроями, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій, або визначений комплекс конструктивно об'єднаних предметів, що становлять одне ціле і разом виконують певну роботу.

За місцем зберігання всі основні засоби повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження основних засобів, укладається письмова угода про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. У разі зміни відповідальної особи здійснюється інвентаризація основних засобів, які перебувають на її зберіганні за порядком, передбаченим Державним казначейством України. Про результати інвснтаризації складається акт прийняття-здання, який затверджується керівником установи.

Особи, відповідальні за збереження основних засобів, ведуть інвентарні списки (див. 2.1.З. Документальне оформлення обліку основних засобів).

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.