Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік інших необоротних матеріальних активів

Крім основних засобів у бюджетних установах мають місце й інші необоротні матеріальні активи, для обліку яких передбачено балансовий рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Тут застосовується спрощений груповий порядок обліку. До інших необоротних матеріальних активів належать усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму, але не внесені до переліку основних засобів.

Зокрема, їх облік здійснюється в розрізі субрахунків:

Субрахунок 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок", на якому обліковуються музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються порядком, встановленим для обліку цих цінностей у державних музеях; експонати тваринного світу незалежно від їх вартості;

Субрахунок 112 "Бібліотечні фонди", на якому обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. Сюди належать наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обраховуються за груповим обліком та за номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на видатки за відповідними кодами економічної класифікації, за якими вони передбачені в кошторисі установи.Облік бібліотечних фондів ведеться з врахуванням копійок.

Для обліку бібліотечних фондів застосовуються "Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми 03-9 (бюджет). В інвентарних картках ведеться облік за матеріально відповідальними особами за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціни, із зазначенням номенклатурного номера.

Субрахунок 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", на якому обліковуються: знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.); бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву; спеціальні інструменти та спеціальні пристрої (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень); предмети виробничого значення вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект) — робочі столи, верстати, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами та ін.); предмети, призначені для видачі напрокат; господарський інвентар вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект) — предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, намети (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні та ін; інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 500 гривень — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники та ін.

Для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів застосовуються "Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми ОЗ-9 (бюджет).

Субрахунок 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття", на якому обліковуються постільні речі, одяг та взуття з виділенням в окремі групи незалежно; від вартості і строку служби.

Для обліку білизни, постільних речей, одягу та взуття застосовуються "Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми 03-9 (бюджет).

В інвентарних картках групового обліку необоротних активів ведеться облік за матеріально відповідальними особами за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціни, із зазначенням номенклатурного номера.

Субрахунок 115 "Тимчасові нетитульні споруди", на якому обліковуються тимчасові нетитульні споруди і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт; сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі;

Субрахунок 116 "Природні ресурси", на якому обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі;

Субрахунок 117 "Інвентарна тара", на якому обліковуються інвентарна тара тривалого використання для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин, шафи торговельні та стелажі;

Субрахунок 118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей", на якому обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень. На цьому субрахунку в установах культури обліковуються дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

Для обліку матеріалів довготривалого використання та таких, що мають спеціальне призначення, застосовуються "Інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах" типової форми 03-9 (бюджет).

Субрахунок 1 19 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення", на якому можуть обліковуватись необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування лише в окремих галузях.

Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери, які мають сім знаків. Перші три знаки означають субрахунок, четвертий — підгрупу і три останні знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни надається один номенклатурний номер. Предмети маркіруються спеціальним штампом незмиваною фарбою. Штамп повинен мати найменування установи, а при здачі предметів в експлуатацію — додатково зазначати рік і місяць видачі.

Жетони та маркірувальні штампи ставляться на такому місці, щоб це не псувало зовнішнього вигляду предмета. У випадку змивання маркіровки вона періодично поновлюється.

Матеріально відповідальні особи несуть відповідальність за надходження в експлуатацію немаркірованої білизни, постільних речей та інших матеріальних цінностей порядком, встановленим чинним законодавством.

Номенклатурні номери, надані об'єкту необоротних активів, зберігаються за ними на весь період перебування їх в даній установі. Номери інвентарних об'єктів, які вибули чи ліквідовані, не повинні надаватись іншим об'єктам, що заново надійшли протягом трьох років.

Для правильного відображення господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку щодо надходження, збереження і використання основних засобів у кореспонденції з субрахунками інших класів рахунків із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розглянемо основні бухгалтерські проведення за операціями першого класу рахунків.

Отже, загалом, за дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання" відображається вартість придбаних основних засобів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

Прийняття в експлуатацію заново побудованих будинків, споруд і передавальних пристроїв або роботи з реконструкції будинків та споруд відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом активних рахунків №103 або №106 та за кредитом 401, збільшуючи тим самим фонд в необоротних активах за їх видами.

У разі придбання за рахунок коштів загального фонду земельних ділянок або проведення капітальних витрат на покращення земель, придбання будинків та споруд, машин, обладнання та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, в обліку це фіксується залежно від варіанту здійснення розрахунків наступними проведеннями, зокрема: за дебетом субрахунків синтетичних рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 12 "Нематеріальні активи за кредитом рахунків №364 — у разі попередньої оплати за необхідні цінності та №675 — у випадку сплати після отримання цінностей. Водночас проводиться другий запис: за дебетом рахунків №801 або 802 і за кредитом 401, збільшуючи тим самим фонд в необоротних активах за їх видами. Слід мати на увазі, що вартість тут вказується без податку на додану вартість, сума якого списується установою на видатки, що відображаються за дебетом на рахунках №801, 802 (залежно від того, за рахунок коштів якого бюджету проводяться видатки) та кредиту рахунків №364 або №675 (залежно від варіанту розрахунків).

За аналогічним принципом відображається в обліку придбання необоротних активів і за рахунок коштів спеціального фонду, однак, звичайно, у розрізі спеціальних рахунків плану, зокрема:

1. Дт. 101-122; Кт. 364 — щодо попередньої оплати;

2. Дт. 101-122; Кт. 675 — щодо сплати після отримання матеріальних цінностей.

Одночасно, в першому чи другому випадку, проводиться другий запис за дебетом рахунків 811,812,813 залежно від того, за якими коштами спеціального фонду здійснюються видатки (811 — спеціальні, 812 — інші власні надходження, 813 — інші кошти); Кт. 401.

Особливості тут є щодо відображення в обліку податку на додану вартість, зокрема, якщо ПДВ включено до податкового кредиту, то за дебетом рахунку №641, на якому відображаються розрахунки за платежами і податками в бюджет, записується сума нарахованого податку, яка одночасно записується в кредит рахунків №364 або №675; якщо ж ПДВ не включено до податкового кредиту, тоді проведення будуть такими: Дт 811, 812, 813 та Кт 364, 675.

Оскільки облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей та таких, що мають обмежене використання) ведеться в повних гривнях, без копійок, то сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься одразу на видатки установи і в обліку відображається за дебетом 801 чи 802 рахунків та кредитом 364 або 675.

Збільшення вартості необоротних активів, що перебувають на балансі бюджетних установ, може відбуватися у випадку індексації та дооцінки їх вартості. Такі операції супроводжуються бухгалтерськими проведеннями, наслідком яких є збільшення фонду в необоротних активах та зносу, які відображаються за кредитом вже відомих рахунків — 401 та 131, 132, 133. Одночасно збільшення вартості необоротних активів відображається за дебетом рахунків, на яких вони обліковуються (pax. 101-122).

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.