Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік молодняку тварин

Деякі бюджетні установи поряд із виконанням основних функцій широко займаються різноманітною господарською діяльністю (торгівельна, виробнича, сільськогосподарська), тому завдання бухгалтерського обліку полягає у забезпеченості відображення всіх господарських операцій.

Облік молодняку та усіх видів тварин і тварин на відгодівлі, птахів, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл, дорослої худоби, вибракуваної з основного стада, худоби, прийнятої від населення для реалізації, незалежно від їх вартості є яскравим прикладом як основної, так і господарської діяльності бюджетної установи.

Планом рахунків для обліку молодняку передбачено рахунок 21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі" з розподілом на субрахунки:

• 211 "Молодняк тварин на вирощуванні";

• 212 "Тварини на відгодівлі";

• 213 "Птиця";

• 214 "Звірі";

• 215 "Кролі";

• 216 "Сім'ї бджіл";

• 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада";

• 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації.

На субрахунку 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови-первістки для реалізації;2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю). Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На цьому субрахунку відображається приплід молодняку (лошат), якщо в установі є робочі коні, які утримуються за рахунок бюджетних коштів і обліковуються у складі основних засобів.

На субрахунку 212 "Тварини на відгодівлі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби:

1) велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;

2) свині на відгодівлі;

3) вівці на нагулі та відгодівлі;

4) кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 "Птиця" ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняку, так і дорослої, за такими обліковими групами:

1) кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

2) кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 "Звірі" ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами:

1) молодняк;

2) основне стадо.

На субрахунку 215 "Кролі" ведеться облік кролів за породами та за видами:

1) молодняк;

2) основне стадо.

На субрахунку 216 "Сім'ї бджіл" обліковуються бджолині сім'ї за кількістю сімей та їх вартістю загалом на пасіці.

На субрахунку 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада" ведеться облік поголів'я і первісної вартості продуктивних тварин і робочої худоби, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без відгодівлі за видами.

На субрахунку 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації"" ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації, за видами. Зауважимо, що молодняк тварин, одержаний від приплоду в своєму господарстві, оприбутковується за плановою собівартістю в день отелення, опоросу, окоту на підставі акта на приплід. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі щомісяця зважуються. Приріст ваги приєднується до початкової їх ваги на підставі акта. Вартість приросту ваги визначається, виходячи з фактичного приросту ваги тварин за звітний місяць за плановою собівартістю одиниці приросту. Падіж молодняку тварин і тварин на відгодівлі розглядається як втрати виробництва, вартість їх відноситься на збільшення собівартості вирощеного поголів'я. У разі падежу тварин з вини матеріально відповідальних осіб збитки, завдані господарству, стягуються з винних осіб порядком, встановленим чинним законодавством України.

Молодняк худоби, що переходить на наступний рік для подальшого вирощування і відгодівлі, а також молодняк худоби, що переводиться у звітному році до основного стада, оцінюється за фактичною собівартістю, але не вище від заготівельних цін на худобу, що продається державі.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21. Вибуття відображається за кредитом рахунку 21.

Наведемо декілька типових проведень:

• Придбання: за попередньою оплатою

Дт субрах. 212, 213, 214, 215, 216 Кт субрах. 364, 313, 323

за оплатою після отримання тварин

Дт субрах. 212, 213, 214, 215, 216 Кт субрах. 675, 313, 323

Сума ПДВ, сплаченого при придбанні, відноситься на витрати загального чи спеціального фонду установи залежно від того, за рахунок коштів якого фонду було здійснено придбання, а у разі відображення податкового кредиту дебетується рахунок 641.

• Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

Дт субрах. 211 Кт субрах. 711, 822

• Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

Дт субрах. 711, 822 Кт субрах. 211, 212

• Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

Дт субрах. 251 Кт субрах. 211-218

Аналітичний облік молодняку тварин за субрахунком 211 "Молодняк тварин на вирощуванні" (що ведеться у розрізі видів і вікових груп), тварин на відгодівлі за субрахунком 212 "Тварини на відгодівлі" (ведеться тільки за видами), та інших тварин за субрахунками 213 "Птиця", 214 "Звірі", 215 "Кролі", 216 "Сім'ї бджіл", 217 "Доросла худоба, вибракувана з основного стада", 218 "Худоба, прийнята від населення для реалізації" ведеться у "Книзі обліку тварин" таким чином, щоб забезпечити можливість одержання даних про живу вагу, приріст та зріст тварин.

Вибуття та переміщення молодняку тварин відображається у Накопичувальній відомості витрачання матеріалів ф.№396 (бюджет) — меморіальний ордер 13, а при автоматизованому веденні обліку — у меморіальному ордері 13 ф.№396-авт.

Складання відомості за формою №396-авт здійснюється аналогічно порядку складання форми №396.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.