Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

Виходячи з Інструкції про кореспонденцію рахунків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями включає нарахування відсотків за отримання кредиту чи позики.

Для обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, термін сплати за якими настане в наступні роки, використовуються субрахунки рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями".

У розрізі видів зобов'язань рахунок 61 розподіляється на 3 субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками";

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями";

613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями". На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками" обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями" ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.На субрахунку 613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями" обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

Облік поточної заборгованості здійснюється із дотриманням наступної кореспонденції рахунків:

Відображення поточної заборгованості за отриманий довгостроковий кредит

Дт субрах. 611 Кт субрах. 501

Відображення поточної заборгованості за отриману довгострокову позику

Дт субрах. 613 Кт субрах. 503

Відображення поточної заборгованості за довгостроковими векселями

Дт субрах. 612 Кт субрах. 511

Погашення поточної заборгованості за отриману довгострокову позику, кредит, довгострокові векселі

Дт субрах. 501, 503, 511 Кт субрах. 319

Одночасно:

Дт субрах. 701, 702, 711-713 Кт субрах. 611-613

Аналітичний облік ведеться за кожним видом довгострокового зобов'язання.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.