Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків із пенсійного забезпечення

Порядок справляння та використання збору на обов'язкове пенсійне страхування регулюється Законом України "Про збір на обов'язкове пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. за №400/97-ВР з наступними змінами.

Об'єктом оподаткування для бюджетних установ є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" за №108/95-ВР (сюди не входять суми виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру .

Для бюджетних установ збір на обов'язкове пенсійне страхування встановлений у розмірі 32% від об'єкта оподаткування. Якщо в установі працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4% від об'єкту оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32% для інших працівників.

Для платників збору, що є фізичними особами, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу" (3723-12), "Про прокуратуру" (1789-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977— 12), "Про статус народного депутата України" (2790-12), "Про Національний банк України" (679-14), Митного кодексу України (1970-12), "Положення про помічника-консультанта народного депутата України", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. за №379/95 (379/95-ВР):

— 1% з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;— 2% з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

— 3% з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

— 4% з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

— 5% з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

Для інших працівників бюджетних установ, які не є державними службовцями, збір у Пенсійний фонд встановлюється у розмірі:

— 1 відсоток при умові, що сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн.;

— 2 відсотки, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн.

Для установ, організацій у випадку укладення договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами, збір до Пенсійного фонду становить 32 відсотки суми винагород, які виплачуються згідно з вищезазначеними договорами.

У разі недостатності в платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі, видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

Бюджетні установи та організації сплачують збори до Пенсійного фонду не тільки з витрат на оплату праці, але й з окремих видів господарських операцій.

Так, зокрема, установи та організації, які здійснюють операції з купівлі-продажу валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками, перераховують суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі одного відсотка суми операцій з купівлі іноземної валюти на рахунки органів Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку як платники цього збору.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують установи та організації всіх форм власності, які набувають право власності на легкові автомобілі внаслідок операцій по відчуженню легкових автомобілів шляхом:

• купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

• міни;

• дарування (безоплатної передачі);

• успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля за законом);

• з інших підстав, передбачених законодавством.

Розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вищезазначених операцій сплачується у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеного відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Бюджетні установи, організації, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 6 відсотків вартості будь-яких послуг оператора стільникового рухомого зв'язку (включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг), зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів збір сплачується з вартості їх продажу.

У випадку, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, збір сплачується з вартості таких послуг, визначеної за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг.

При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду платники, крім загальної суми платежу, додатково зазначають у платіжному дорученні суми з окремих видів платежів.

Суми своєчасно не сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені.

Пеня нараховується на суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку України, що діяла в період наявності недоїмки.

Бюджетні установи, організації щоквартально складають у двох примірниках звіт про нарахування збору, інших надходжень коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ та щомісячно — інформацію про розрахунки з Пенсійним фондом України за формою із зазначенням сум нарахованого і сплаченого збору та інших надходжень.

Платники збору щомісячно до 10 числа подають до органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації платника збору один примірник інформації про розрахунки з Пенсійним фондом України за встановленою формою та щоквартально до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня, до 15 січня — звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та про інші надходження та витрачання коштів Пенсійного фонду за формою 4-ПФ. Другі примірники залишаються в бухгалтерії платника.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.