Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Особливості обліку та розрахунків заробітної плати в установах культури

Установи культури можуть здійснювати свою фінансову діяльність як на основі кошторисного фінансування, так і комерційного розрахунку. За кошторисним порядком фінансуються ті з них, які не мають реальних можливостей самостійно заробляти гроші і послуги яких повинні мати доступний характер,— бібліотеки, музеї, заповідники. Клуби, палаци і будинки культури на Даний час фінансуються на мінімальному рівні.

Комерційний розрахунок може бути повним або частковим. Повний роз рахунок передбачає повну самоокупність і отримання прибутку, частковий - характеризується покриттям витрат як за рахунок бюджетних асигнувань, так і за рахунок надання платних послуг. Такий метод фінансової діяльності встановлюється, наприклад, стосовно театрів загальнонаціонального значення.

Фінансування бібліотек грунтується на показнику бібліотечних фондів Фонд заробітної плати бібліотекарів визначається множенням кількості посад розрахованої за встановленими нормативами бібліотечного фонду на одну посаду, на середню ставку заробітної плати. Фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу встановлюється за типовими штатними розписами.

Аналогічним порядком фінансуються музеї. Чисельність штатних працівників-спеціалістів визначається за нормативами музейних фондів на одного працівника, посади обслуговуючого — за типовими штатними розписами. Частина витрат на утримання музею здійснюється за рахунок встановленої вхідної плати.

Клуби, палаци і будинки культури фінансуються за змішаним порядком, тобто за рахунок бюджету і отримання доходів від платних послуг. За рахунок бюджету фінансується заробітна плата. Штатний розпис розробляється окремо для кожного закладу залежно від того, які гуртки, секції в ньому функціонують.Нарахування заробітної плати працівникам культурно-освітніх установ проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. за №134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 р. "Про впорядкування умов оплати працівникам бюджетних установ, закладів, організацій культури". Вищезазначеними документами надано право керівникам установ та організацій культури затверджувати штатні розписи і встановлювати оклади працівникам згідно з діючими схемами, вводити доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, високі творчі досягнення, визначати порядок і розмір преміювання працівників.

Нарахування заробітної плати творчого складу театру здійснюється на основі тарифікації, тобто з установленням категорій і розмірів посадових окладів згідно з чинними схемами, і проводиться адміністрацією театру на підставі рішення художньої ради театру в межах фонду оплати праці.

Оплата праці концертних організацій проводиться відповідно до чинних схем посадових окладів, розрахункових і концертних ставок.

Для творчих працівників, у т. ч. прийнятих у концертну організацію на умовах договору або виконання разової роботи, розмір оплати праці в трудовій угоді встановлюється у відсотках від доходу в межах фонду оплати праці за фактично виконану роботу, виходячи з чинних посадових окладів і ставок авторської винагороди з урахуванням надбавок та оплати за домовленістю.

Розмір посадових окладів працівників та спеціалістів бібліотечної системи залежить від освіти, стажу роботи та групи, до якої віднесено бібліотеку (1,2, 3, 5)- Посада залежить від кількості читачів та книговидачі (крім районів, які зазнали радіоактивного забруднення).

Підставою для нарахування заробітної плати викладачам музичних, художніх шкіл є тарифікація, в якій зазначено освіту, стаж, концертмейстерські години, ставка та тижневе навантаження. Ставка заробітної плати викладачам встановлюється згідно з наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. за №102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти", зі змінами та доповненнями.

У будинках культури посадові оклади керівникам гуртків встановлюються за три години гурткової роботи на день, акомпаніаторам — за 4 години на день. Для цих працівників установлюється місячний сумарний облік робочого часу, оплата праці проводиться за фактично виконаний обсяг роботи за годинними ставками.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.