Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами

Реформування бухгалтерського обліку в бюджетних установах викликало появу нових рахунків, які необхідні для прозорості обліку.

Рахунок 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" в плані рахунків передбачений для обліку розрахунків установи за іншими операціями і відображає стан установи. Даний рахунок розподіляється на субрахунки:

Субрахунок 671 "Розрахунки з депонентами";

Субрахунок 672 "Розрахунки за депозитними сумами";

Субрахунок 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень";

Субрахунок 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

Субрахунок 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Субрахунок 671 "Розрахунки з депонентами" передбачений для обліку операцій за розрахунками з депонентами — суми заробітної плати і стипендій, не одержаних працівниками та стипендіатами в установлений термін.

Термін виплати зарплати чи стипендії встановлюється для бюджетних установ банківською установою чи органом казначейства за погодженням з головним розпорядником коштів. Виплата заробітної плати не може тривати більше трьох робочих днів.При депонуванні заробітної плати чи стипендії в обліку здійснюється проведення: Дт 661, 662 Кт 671

Виплата депонованої заробітної плати:

Дт 671 Кт 301

У дебет субрахунку 671 записуються також суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають внесенню в доходи відповідних бюджетів. При цьому кредитується субрахунок 642 "Інші розрахунки з бюджетом".

Аналітичний облік депонованих сум ведеться в спеціальній книзі в розрізі працівників чи студентів, яким депоновано заробітну плату чи стипендії.

На субрахунку 672 "Розрахунки за депозитними сумами" ведеться облік депозитних сум.

У кредит субрахунку 672 записуються суми, що надійшли на ім'я установи від фізичних або юридичних осіб. При цьому дебетується субрахунок рахунку 30 або субрахунки 315 "Поточні рахунки для обліку депозитних сум", 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум". Перерахування сум за належністю здійснюється за дебетом субрахунку 672.

На субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень" ведеться облік операцій, проведених за коштами, одержаними на видатки за окремими дорученнями, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно із чинним законодавством отримують бюджетні установи як у грошовій, так і в натуральній формі.

За кредитом субрахунку 673 записується надходження сум, призначених на виконання окремих доручень. Виконані окремі доручення супроводжуються записом за дебетом субрахунку 673.

На субрахунку 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів" ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах.

На суму отриманих коштів кредитується субрахунок 674, нарахування сум здійснюється за дебетом субрахунку 674.

Розмір плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, навчання в музичних школах та школах естетичного виховання, надання пільг певним категоріям населення встановлюється спеціальним розпорядженням голови адміністрації чи міського голови.

Аналітичний облік розрахунків з батьками ведеться в меморіальному ордері №15 за прізвищами. У централізованих бухгалтеріях на підставі відомостей за розрахунками з батьками складається зведення відомостей.

На субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведуться розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком. Суми отриманих матеріальних цінностей записуються за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом субрахунку 675. Більш детально зупинимось на реформуванні бухгалтерського обліку стосовно найбільш поширеного, як раніше, так і сьогодні, відображення господарських операцій із розрахунків з різними дебіторами та кредиторами щодо особливостей їх відображення в бухгалтерському обліку за новим планом рахунків.

Так, на зміну субрахунку 178 "Розрахунки з різними дебіторами й кредиторами"1 з 01.01.2000 p., відповідно до наказу ГУДК від 10.12.1999 р. за №114

"Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторам бюджетні установи повинні застосовувати два субрахунки: 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Важливе значення щодо застосування субрахунків відіграє перша подія-перераховування коштів як попередня оплата або отримання матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт.

Якщо спочатку були отримані матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи, тоді на їх вартість робиться запис у кредит субрахунку 675 "Роз рахунки з іншими кредиторами", а за дебетом, відповідно, показується погашення виниклої кредиторської заборгованості внаслідок проплати.

Матеріальні цінності відпускаються покупцям або передаються безоплатно на підставі доручення одержувачів. Нормативним документом, який регламентує оформлення та документообіг доручень, є наказ Мінфіну України від 16.05.1996 р. за №99 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей" (із змінами, внесеними згідно з наказами Мінфіну від 03.10.1996 р. за №212, 18.10.1996 р. за №226, 19.02.1998 р. за №37).

Доручення на одержання цінностей видається тільки штатним працівникам, тобто особам, що працюють в даній організації, установі, під розписку і реєструються в журналі реєстрації доручень.

При виписуванні доручень типовою помилкою є вказання загальної назви матеріальних цінностей, що одержуються, і їх вартість (наприклад: меблі на суму дев'ять тисяч гривень 00 копійок). Тим часом як згідно з п.5 "Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей" при виписуванні доручення перелік цінностей, які належить отримати за ним, наводиться обов'язково із зазначенням назви і кількості.

Забороняється видавати доручення, які повністю або частково не заповнені, не мають зразків підписів осіб, на ім'я яких вони виписані. Також слід пам'ятати, що максимальний строк дії доручення — до 10-ти днів.

Питання своєчасності та повноти розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності завжди носило актуальний характер. В більшості випадків бюджетною установою допускається кредиторська заборгованість, яка не погашається з причини браку бюджетних коштів.

Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, сьогодні регламентовано наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 р. за №73, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2001 р. за №458/5649.

Однак, незважаючи на те, що облік зобов'язань органами Держказначейства нині здійснюється лише по розпорядниках коштів державного бюджету, вищевказаний порядок поширюється і на установи та організації, що утримуються за рахунок коштів і місцевих бюджетів.

Запроваджений новий Порядок не вимагає обліку вказаної заборгованості поза балансом та повернення в дохід бюджету, ним передбачено механізм впливу простроченої кредиторської заборгованості на результат діяльності поточного року.

Встановлення простроченої і безнадійної кредиторської заборгованості проводиться комісією щоквартально. Яким чином це робиться, описано, як в Інструкції з інвентаризації, так і в наказі. Бухгалтеру необхідно врахувати, що виявлення простроченої і безнадійної кредиторської заборгованості і оформленої належним чином не є підставою для її списання і відображення в обліку. Для цього необхідно отримати дозвіл організації вищого рівня у вигляді наказу. Такий дозвіл необхідно отримати щодо простроченої заборгованості із коштів загального і спеціального фонду (крім власних надходжень).

Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, за власними надходженнями бюджетні установи здійснюють аналогічно, тобто звичайним порядком, але рішення (дозвіл) про списання приймається керівником бюджетної установи самостійно і оформляється також наказом. Однак про таке списання інформується установа вищого рівня.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку, то, отримавши всі необхідні документи, бухгалтер може здійснити наступні записи за рахунками бухгалтерського обліку, а саме:

• за коштами загальною фонду державного бюджету — за дебетом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";

• за коштами спеціального фонду державного бюджету — за дебетом субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" та кредитом субрахунку 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом".

Списана кредиторська заборгованість відображається у звітності, зокрема, У формі №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та в пояснювальній записці до річного та квартального фінансових звітів.

Для відображення операцій за субрахунком 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" використовується меморіальний ордер №6 (накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами, типова формі №409 (бюджет).

Наведемо типові проведення:

Дт 234 "Канцелярські та господарські матеріали"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Оприбутковуються канцтовари
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Списується сума ПДВ
Дт 106 "Інструменти, прилади та інвентар"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Оприбутковуються інструменти, прилади чи інвентар
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Списується сума ПДВ на видатки установи
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт401 "Фонд у необоротних активах за їх видами"Списання вартості придбаних інструментів, приладів, інвентарю на фактичні видатки установи
Дт 104 "Машини та обладнання"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Оприбутковуються машин чи обладнання
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Списується сума ПДВ на видатки установи
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами"Списання вартості машин чи обладнання на фактичні видатки установи
Дт 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Списується сума копійок
Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами"Кт 311 "Поточний рахунок на видатки установи"Перераховано кошти за отримані матеріальні цінності


Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.