Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Теорія бюджетних видатків

Під видатками слід розуміти державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні.

Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

Нині видатки здійснюються відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.01 р. "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", особливістю якої є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками:

— заробітна плата;

— нарахування;

— всі види господарської діяльності;

— виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню тощо. Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх одержувачів з точки зору виконання бюджету.Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.