Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Облік видатків із спеціального фонду

Облік фактичних видатків за рахунок коштів спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 "Видатки спеціального фонду", який роз-поділяється на субрахунки:

811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги";

812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень";

813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".

На субрахунках 811, 812, 813 обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині відповідно спеціальних коштів, інших власних надходжень та інших коштів установ.

На субрахунку 811 можуть також обліковуватися витрати підсобних господарств.При здійсненні видатків спеціальних коштів, інших власних надходжень та інших коштів дотримуються такого самого порядку, який встановлено для бюджетних коштів.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.