Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Економічна класифікація видатків бюджету

Важливим для бюджетних установ є чітке роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, оскільки від цього залежить правильність та цільове спрямування коштів при здійсненні основної діяльності.

З вищенаведеної класифікації бачимо, що оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110) належить до поточних видатків, зокрема, до видатків на товари і послуги.

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) та/або працівників, залучених за трудовими угодами цивільно-правового характеру згідно з встановленими посадовими окладами, ставками або розцінками (без нарахувань на фонд оплати праці). До цієї категорії також належить встановлена чинним законодавством одноразова грошова допомога У зв'язку з виходом на пенсію.

Зокрема, код 1110 складається з трьох підкодів 1111, 1112 та 1113.

— підкод 1111 — заробітна плата за встановленими окладами, ставкам або розцінками всіх штатних працівників; оплата праці за трудовими угодами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, понаднормових годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулювальний характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячна довічна плата науковцям; матеріальна допомога, в тому числі у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації відповідно до чинного законодавства;— підкод 1112 — грошове утримання військовослужбовців, в т. ч. основні та додаткові види грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;

— підкод 1113 — виплата по тимчасовій непрацездатності включає оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

Нарахування на заробітну плату (код 1120) включає в себе нарахування бюджетних установ (організацій) на фонд оплати праці бюджетних установ, у т.ч.:

— збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. за №400;

— збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130). На цей код відносять видатки на придбання всіх предметів і матеріалів, оплата, послуг, за винятком капітальних активів. Зокрема, це стосується закупівлі матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб, обладнання вартістю до 500 гривень, а також продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань. Сюди також зараховуються витрати на товари, що надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі продуктів харчування та обмундирування для Збройних Сил. Сюди ж відносять видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як звичайним порядком, так і за особливих обставин, наприклад, після стихійного лиха. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо, враховуються за кодом придбання цього матеріалу, у разі, коли це обумовлено угодою про поставку

Код 1130 є узагальнювальним і складається із дев'яти підкодів 1131-1139.

— за підкодом 1131 відображаються видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої документації для навчальних закладів, бюджетних установ та організацій. Тут також слід відображати видатки на придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, підручників (крім бібліотечних фондів). Сюди ж відносять видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів, що обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами, військовослужбовців строкової служби та інші. До цього ж коду відносять видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного інвентарю, що використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі та придбання аптечок та їхнє поповнення, якщо в цій установі немає медичного кабінету чи пункту. Сюди ж включаються предмети вартістю до 500 гривень або однорідні малоцінні предмети (наприклад: калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту виробничого і невиробничого обладнання тощо), а також матеріали і предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне обладнання, тканини; насіння для дослідних робіт та випробовувань; хімікати, медичні та біопрепарати для оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо. Сюди ж відносять видатки на виготовлення карт, схем, макетів, що носять тимчасовий характер, наприклад, для організацій виставок; інші матеріали і предмети, в т. ч. тварини для станцій переливання крові та науково-дослідних установ та корми для них;

— за підкодом 1132 відображаються видатки на придбання медикаментів, медиковідновлювальних засобів, бактеріологічних препаратів, ендопротезів, діагностичних тестів та перев'язувальних матеріалів для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо. Сюди ж належать вітаміни, вакцини, сироватки, дезінфекційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супинатори та інше дрібне медичне обладнання), слухові апарати тощо. Сюди ж відносять також витрати на придбання безкоштовних ліків. До цього ж підкоду відносять видатки на лікування військовослужбовців строкової служби системи відповідних силових міністерств та відомств (лікування інших військовослужбовців тільки за окремим розпорядженням відповідних силових міністерств та відомств);

— за підкодом 1133 відображаються видатки на придбання продуктів харчування (включаючи оплату продукції, одержаної від підсобних господарств)

у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах та інших установах та організаціях згідно з чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче харчування дітей до двох років із малозабезпечених сімей. Сюди також відносять видатки на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим же кодом обліковуються компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені законодавством;

— за підкодом 1134 відображаються видатки на придбання постільної білизни та білизни, спецодягу, усіх видів обмундирування, спортивної форми захисного одягу, захисного та спеціального взуття, штор та занавісок. Сюди відносять компенсацію за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів, а також витрати на одяг та м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам, які залишилися без піклування батьків;

— за підкодом 1135 відображаються видатки на оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, у тому числі видатки на утримання транспорту, видатки по доставці працівників на роботу власним та орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів та транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання запчастин, які за своєю вартістю за одиницю (комплект) не належать до основних засобів, а також видатки на страхування автомобіля, проїзд платними дорогами (тунелями), інші збори, які передбачені нормативними та законодавчими актами, плата збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок із власників транспортних засобів, оренда транспортних засобів та збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується у випадку придбання автомобіля.

Видатки на найм транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель відносять до капітального будівництва та капітального ремонту;

— за підкодом 1136 відображаються видатки на оренду (плата за використання приміщень — гаражів, складів і т. д., оренда обладнання тощо) та експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою частиною угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами вони класифікуються як оплата комунальних послуг;

— за підкодом 1137 відображаються видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, споруд, приміщень, що орендуються або перебувають на балансі, сільськогосподарської техніки, а також видатки, пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки. До цієї категорії відносять видатки, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень, обладнання механізмів та/або оплата послуг сторонніх організацій із ведення цих робіт, якщо це передбачено кошторисом;

— за підкодом 1138 відображаються видатки на оплату послуг зв'язку, а саме: абонентної плати за телефон і міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту, оплату поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі тощо. Сюди ж відносять видатки на обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції, а також видатки за послуги зв'язку, мобільний зв'язок, інтернет тощо;

— за підкодом 1139 відображаються видатки на оплату інших послуг та ін. видатків, що включають оплату професійних послуг: з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-лічильних, консультативних послуг, оплата послуг з обробки інформації; видатки на страхування: особисте, страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, медичного страхування; видатки на охорону, в т.ч. позавідомчу та протипожежну; заходи з охорони праці та техніки безпеки; видатки на палітурні та поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитівки, запрошення, посвідчення, що надаються населенню, інформаційні бюлетні, видання книг, довідників тощо).

Наказом Міністерства фінансів України від 12.11.93 р. за №88 визначено, що до представницьких видатків належать видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників інших установ, забезпечення їх транспортом, культурною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, якщо він не перебуває в штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод, укладених з організацією — надавачем послуг. За цим же кодом передбачаються витрати на проїзд та проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів при проведенні експертиз. Сюди ж відносять оплату послуг лікувальних, оздоровчих, медичних закладів, передбачених законодавством, побутових установ, закладів харчування тощо. До цього коду відносять також збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. за №1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку купівлі валюти для відряджень або утримання бюджетних установ і т.п. Крім того, сюди відносять обов'язкові платежі в бюджет, які відповідно до законодавства здійснюють бюджетні організації (крім податку з власників транспортних засобів та прибуткового податку з трансфертних платежів населенню), та оплату внесків громадським організаціям, якщо це обумовлено законодавством України.

Сюди ж відносять штрафи у Пенсійний фонд за рішеннями суду (за фіктивно надані довідки тощо). Також до цього коду відносять інші штрафні санкції що сплачуються за рішеннями суду.

За цим же кодом передбачаються видатки за ліцензування (реєстраційна плата), видатки на сплату держмита тощо.

Видатки на відрядження відображаються за кодом економічної класифікації видатків 1140. Сюди відносять видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради і конференції тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України.

За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами. Сюди ж відносять надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних). До цього ж коду відносять видатки на відрядження працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з'їзди наукового характеру, а також різного роду поїздки з науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу практику студентів, учнів.

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150). Ця категорія включає придбання товарів військового призначення, військової техніки, інвентарю як короткотривалого, так і довготривалого використання; військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення; придбання довгострокового обладнання для дитячих установ, соціально-культурних закладів тощо, що не належать до заходів спеціального призначення). Сюди ж відносять видатки спеціального призначення та видатки на послуги, пов'язані зі спеціальним призначенням, що мають загальнодержавне значення: інженерне обладнання, озброєння, автобронетанкова техніка, авіаційна техніка, кораблі і морська техніка, мостіння, асфальтування, бетонування смуг, доріг, розвантажувальних майданчиків, обладнання заїздів до та від основних доріг тощо, засоби зв'язку та спеціальна техніка, службові тварини, придбання устаткування, видатки на бойову підготовку, видатки на фізичну підготовку і спорт, капітальне будівництво, капітальний ремонт будов і споруд військових частин, установ, підприємств і організацій (крім житла для військовослужбовців, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення; придбання довгострокового обладнання для дитячих установ, соціально-культурних закладів тощо, що не належать до заходів спеціального призначення); придбання, утримання та ремонт транспортних засобів, оплата транспортних послуг, в т.ч. придбання пально-мастильних матеріалів, капітальний і поточний ремонт автомобілів та транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання запчастин), а також видатки на страхування автомобіля, проїзд платними дорогами (тунелями), інші збори, передбачені нормативними та законодавчими актами, оформлення прав водія, страхування водія, технічний огляд транспортного засобу, податок із власників транспортних засобів тощо.

Щодо оплати комунальних послуг та енергоносіїв (1160), то сюди відносять платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих потреб:

—за кодом 1161 відображаються видатки на оплату теплопостачання;

—за кодом 1162 відображаються видатки на оплату водопостачання і водовідведення;

—за кодом 1163 відображаються видатки на оплату електроенергії;

—за кодом 1164 відображаються видатки на оплату природного газу — включаючи оплату послуг з його транспортування;

—за кодом 1165 відображаються видатки на оплату інших комунальних послуг, зокрема: утримання в чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо;

—за кодом 1166 відображаються видатки на оплату інших енергоносіїв, зокрема: дров, мазуту, торфу, вугілля тощо.

Видатки на дослідження і розробки, державні програми відображаються за кодом 1170. Сюди відносять видатки на реалізацію програм, що передбачають оплату різноманітних послуг, наданих сторонніми установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи — надавача послуг (в т. ч. заробітна плата), але не вимагається розмежування цих витрат. Це витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи, а також витрати, пов'язані з виконанням робіт з типового і експериментального проектування та послуг науково-дослідних організацій, інших установ, як державних, так і госпрозрахункових, з реалізації державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод. Сюди ж включається оплата послуг підприємств, організацій з виконання багатоцільових програм (проектів). До цієї категорії відносять витрати з виконання національних (державних) багатоцільових програм, що носять комплексний характер, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм (наприклад: Національна космічна програма, організація Антарктичної експедиції тощо).

До цього ж коду відносять збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. за №1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне

пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку за купівлі валютних коштів з метою обслуговування державного боргу та виконання функцій держави з міжнародної діяльності. Сюди ж відносять витрати, пов'язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, а також з реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність.

До цього коду відносять оплату послуг з типового проектування. Це витрати, пов'язані з виконанням робіт з типового і експериментального проектування, із складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій із дослідження, проектування і будівництва, а також із розробки схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших проектних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів. Сюди ж включається оплата науково-дослідних послуг, а саме: оплата послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги (на підставі укладених угод).

До цього коду відноситься оплата виконання інших програм та видатки на виконання робіт (послуг) відповідно до укладених угод з підприємствами, організаціями та установами, наприклад: молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім'ї і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх; програми та заходи в галузі культури та мистецтва; витрати, пов'язані з виготовленням дипломних та курсових робіт (фільмів) студентами кінофакультетів; проведення учнівських та студентських олімпіад, конкурсів тощо.

До цього коду включається оплата робіт з докорінного поліпшення земель; проведення земельної реформи; з хімічної паспортизації земель; з боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин; з протиепізоотичних заходів.

Сюди ж входять послуги з дослідження і прикладних розробок в галузі сільського господарства; охорони і раціонального використання водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.

До цього коду відносять проведення окремих заходів, пов'язаних з проведенням виборів та референдумів.

До цього ж коду відносять видатки, пов'язані з оплатою підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за договорами згідно з чинним законодавством.

Виплата відсотків (доходу) за зобов'язаннями (1200). Під відсотками розуміють платежі за користування грошовими позиками. Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов'язань.

Незважаючи на те, що сума відсотків може накопичуватись постійно, її величина повинна показуватись на момент платежу. У випадку дисконтних цінних паперів, коли сума відсотку вираховується раніше, відсоток обчислюється як різниця між ціною емісії і ціною погашення цінних паперів, а реєстрація провадиться на момент фактичного погашення боргу банківським установам; в т.ч. виплата відсотків за позичками Національного банку України; виплата відсотків комерційним банкам; за іншими внутрішніми позичками; виплата відсотків за зовнішнім державним боргом.

Субсидії і поточні трансферти (1300). До цієї категорії відносять всі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні цілі. Таким чином, виключаються капітальні трансферти, що надаються з метою фінансування видатків на придбання капітальних активів або збільшення фінансового капіталу отримувача.

Під субсидіями розуміють усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств. Трансфертні платежі — невідплатні і безповоротні і не являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу.

Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків:

— код 1310 — субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — це поточні платежі юридичним особам, які включають субсидії державним підприємствам, субсидії установам та організаціям, субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії;

— код 1320 — поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — це кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам державного управління;

— код 1340 — поточні трансферти населенню. Трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам, які передбачені для збільшення їхнього доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсування певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо. До цієї категорії також включаються допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії,

путівки на оздоровлення. Прибутковий податок з цих сум передбачається за цим же кодом:

— код 1341 — виплата пенсій і допомоги (в тому числі всі компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; регресні виплати; відшкодування бюджетними організаціями пільгових пенсій "при достроковому виході на пенсію тощо);

— код 1342 — стипендії (крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України); матеріальна допомога студентам, уч ням, аспірантам, докторантам;

— код 1343 — інші поточні трансферти населенню, включаючи оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг; додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу (якщо зазначені видатки передбачені чинним законодавством); одноразову грошову допомогу громадянам, що потерпіли від стихійного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних збитків; премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук; інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; грошова допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь в рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо;

— код 1350 — поточні трансферти за кордон. Трансферти за кордон включають у себе невідплатні; безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам.

Капітальні видатки (2000). Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купують або створюють власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 500 гривень за одиницю (комплект), та інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 500 гривень (телефони, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо). Сюди відносять такі види товарів тривалого користування, як нерухомі основні фонди,

в тому числі житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди, такі, як транспортні засоби, устаткування. Ця категорія охоплює також платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращання віддачі основних фондів.

Код 2110 — придбання обладнання і предметів довготривалого користування. Сюди включається придбання виробничого обладнання і предметів довгосторокового користування у межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами), а також обліковуються видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових собак (крім тих, що обліковуються за кодом 1150), в т.ч.:

— придбання виробничого обладнання і предметів довготривалого користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм), а також видатки з монтажу та техналадки, якщо це обумовлено угодою. До цієї категорії належить придбання бюджетними установами і організаціями виробничого обладнання, транспортних засобів, запасних частин до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю (комплект) належать до основних засобів, спецавтомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів, верстатів, бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів, спеціальних креслярських столів, обладнання для санаторіїв, лікувальних закладів та іншого виробничого обладнання довготривалого користування. Сюди також включається придбання виробничого обладнання і предметів довготривалого користування у межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами);

— придбання невиробничого обладнання і предметів довготривалого користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії відносять видатки бюджетних установ на придбання канцелярських меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп'ютерної та розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень, буфетів тощо, включаючи автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Сюди ж відносять витрати на поповнення музейних фондів, книг та періодичної літератури для бібліотечних фондів. До цієї категорії відносять видатки на придбання та видання підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів.

Сюди також включається придбання предметів довготривалого користування у межах виділених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами).

До цього ж коду відносять видатки на придбання зброї та боєприпасів для установ та організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків за кодом 1150.

До цієї ж категорії входять платежі в Пенсійний фонд при купівлі валюти на придбання обладнання.

Код 2120 — капітальне будівництво (придбання);

— код 2121 — будівництво (придбання) житла, в т.ч. для військовослужбовців, а також державний житловий фонд, гуртожитки тощо;

— код 2122 — будівництво (придбання) адміністративних об'єктів (об'єкти, які є власністю органів державної влади);

— код 2123 — інше будівництво (придбання), що не включене в позиції 2121-2122.

Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.

Також за цим кодом обліковуються видатки на реконструкцію об'єктів, які здійснюються за кодами функціональної класифікації, що входять до розділу 150000 "Будівництво".

За кодами 2121-2123 враховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.

Коди 2121-2123 включають у себе також обладнання до встановлення, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них належать металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та механізми, необхідні для ведення будівельних робіт, обладнання та прилади, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво.

Код 2130 — капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, в т. ч.:

— код 2131 — капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду;

— код 2132 — капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів;

— код 2133 — капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів;

— код 2134 — реставрація пам'яток культури, історії, архітектури.

За кодами 2131-2134 враховуються будівельні матеріали; які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію, і використовуються в процесі ремонтних робіт.

Необхідно мати на увазі, що за кодами 2110-2130 здійснюються лише витрати бюджетних установ та організацій.

Видатки з бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або інших підприємств (організацій) відносять до категорії "Капітальні трансферти".

Створення державних запасів і резервів відображається за кодом 2200, куди включаються витрати на закупки товарів для створення стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема, державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні кошти, а також резервні фонди.

Придбання землі і нематеріальних активів відображається за кодом 2300, який охоплює видатки з придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість землі неможливо відокремити від вартості споруди, сплачена сума повинна відображатись повністю на придбання того компоненту, який є переважаючим. Також сюди включаються оплата права на використання надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів. Поняття "нематеріальні активи" включає в себе:

— права користування природними ресурсами (право користування надрами, геологічною та іншою інформацією тощо);

— права користування майном (земельною ділянкою, будівлею), права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

— права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

— авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

— придбання програм для обчислювальної техніки, бази даних;

— інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо);

— гудвіл.

До цієї ж категорії відноситься сплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди — винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики.

Код 2400 передбачає відображення видатків щодо капітальних трансфертів.

Капітальні трансферти — це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат,

пов'язаних з пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. До цієї категорії включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними транс фертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їхнього одержувача. Кошти, що виділяються з Державного бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Платежі органів державного управління, що являють собою інвестиції в акціонерний капітал підприємств або підлягають поверненню в майбутньому відносять не до даної категорії, а до кредитування.

Цей код є узагальнювальним і складається з чотирьох окремих кодів: 2410 2420, 2430, 2440, кожен з яких вказує цільове скерування трансфертів.

За кодом 2410 відображають капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям, за кодом 2420 — капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, за кодом 2430 — капітальні трансферти населенню, за кодом 2440 — капітальні трансферти за кордон, які включають невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління, призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям не резидентам.

Нерозподілені видатки (КЕКВ - 3000) включають видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

Кредитування із вирахуванням погашення (КЕКВ - 4000). За цим кодом відображаються платежі бюджетів усіх рівнів, у результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших економічних одиниць, які передбачають обов'язкове повернення коштів. Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не отримання прибутків.

За наявності бюджетних призначень, видатки за цим кодом повинні здійснюватися тільки при наданні додатку до кошторису розшифровки.

Отже, сюди відноситься надання кредитів та їхнє повернення за наступною деталізацією:

Код 4100 — надання внутрішніх кредитів із вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ. Окремо виділено надання зовнішніх і внутрішніх кредитів та їх повернення, причому внутрішні, залежно від того, кому вони надаються, поділяються на три типи.

Зокрема, надання внутрішніх кредитів, що відображається за кодом 4110, подається у такій розшифровці:

— код 4111 — надання кредитів органам управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;

— код 4112 — надання кредитів підприємствам, установам, організаціям;

— код 4113 — надання інших внутрішніх кредитів, в т.ч. кредити для населення.

Повернення ж внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе коди, відповідні попереднім:

— код 4121 — повернення кредитів органами державного управління інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;

— код 4122 — повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями;

— код 4123 — повернення інших внутрішніх кредитів.

Код 4200 — надання зовнішніх кредитів із вирахуванням погашення — включає в себе кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за такою деталізацією:

— код 4210 — надання зовнішніх кредитів;

— код 4220 — повернення зовнішніх кредитів.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.