Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Усунення розбіжностей, виявлених інвентаризацією

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичними залишками матеріальних цінностей і грошових коштів з даними бухгалтерського обліку усуваються установою шляхом оприбуткування та зарахування відповідно на збільшення фінансування установи у випадку виявлення надлишків; списання на зменшення фінансування у випадку втрат матеріальних цінностей в межах затверджених норм природних втрат, або віднесення на рахунок винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, нестач, знищення і псування матеріальних цінностей, при цьому сума збитків визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. за №116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей".

Існують два варіанти списання нестач матеріальних цінностей з балансів на зменшення фінансування. У випадку, коли це відбувається у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, виконавчих органах місцевих рад, незалежно від суми за кожним випадком нестач приймаються рішення керівників цих установ.У випадку інших установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету, списання здійснюється з дозволу керівників цих установ, якщо сума нестач становить до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; з дозволу керівника установи вищого рівня, якщо сума нестач становить від 75 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; з дозволу керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій, голів виконавчих органів місцевих рад, якщо сума нестач становить понад 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.