Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2002)

Порядок складання бюджетними установами квартальної звітності

У процесі вдосконалення бюджетного законодавства щороку відбуваються зміни щодо обсягу та порядку складання форм звітності.

Так, введення в дію Інструкції1 про порядок складання у 2001 році квартальних звітів установами й організаціями, що отримують кошти з державного або місцевих бюджетів, в першу чергу зумовлено запровадженням нових форм документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09.01.2001 р. за №6, зміною бюджетної класифікації згідно з наказом Міністерства фінансів від 25.12.2000 р. за №348 та потребою в більш чіткій і повній інформації про фінансовий стан бюджетних установ.

Щодо змісту самої інструкції, то вона розкриває порядок заповнення і обсяги форм квартальної звітності, а також визначає установи, підприємства та організації, яким необхідно звітуватись.

На відміну від попередньої, дана інструкція не містить переліку визначень, які використовуються у формах звітності, тому для повноти відображення всіх необхідних даних потрібно скористатися Інструкцією про порядок складання місячних і квартальних звітів в 2000 році, затвердженою наказом Державного казначейства.Порядок заповнення форм квартальної звітності (за винятком форм суто квартальної звітності) аналогічний місячній звітності, крім однієї особливості, яка полягає у тому, що у формах квартальної звітності поряд із касовим видатками передбачено графи, де проставляються фактичні видатки.

Щодо обсягу квартальної звітності, то крім 7 форм, передбачених місячною звітністю, при квартальній додатково подається форма №1 "Баланс", форма №3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах" та пояснювальна записка до квартального звіту, вимоги щодо заповнення яких аналогічні річній звітності.

Крім того, Інструкцією про порядок складання у 2001 році квартальних звітів передбачено подання форми №4-1-зведена "Зведений звіт про надходження і використання спеціальних коштів" та №4-4-зведена "Зведений звіт про рух інших власних надходжень". Однак, у зв'язку із затвердженням

Міністерством фінансів України нової бюджетної класифікації, якою змінено структуру власних надходжень бюджетних установ, очевидно, слід очікувати змін у порядку подання вищезгаданих форм звітності.

Використана література: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.