Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Організація митної справи в Україні

Сучасна митна служба посідає визначне місце в політико-економічній діяльності держави. Вона забезпечує реалізацію фіскальної, правоохоронної та регулюючої функції. Загалом організацією митної справи займаються багато органів державної влади.

На сьогодні склалася дворівнева система організації митної служби в державі. До першого (верхнього) рівня входять парламент (Верховна Рада України), Президент України, Уряд та відповідні взаємодіючі міністерства, комітети і відомства (рис. 19).

Верховна Рада створює законодавчу базу митної справи в Україні. Ще в перші дні після проголошення незалежності УкраїниВерховною Радою України було створено як одну з найважливіших ланок управління в державі — Державний митний комітет і прийняті ключові закони в галузі регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Президент України здійснює загальне керівництво державними справами, в тому числі митною.

Уряду надані необмежені повноваження для вирішення всіл питань митної справи в Україні.

Державна митна служба в Україні (ДМСУ) безпосередньо підпорядкована Уряду і здійснює всю необхідну діяльність у сфері митної справи.

Різною мірою питаннями митної справи опікуються Національний банк України (НБУ), Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі (МЗсЗіТ), Служба безпеки України (СБУ), Генеральна прокуратура та інші міністерства, комітети і відомства.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.