Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Організаційна структура системи митних органів України

До другого (нижнього) рівня входить цілісна система митних органів (рис. 20).

Структура ДМСУ складається з трьох блоків: функціональні управління, підпорядковані центральному апарату ДМСУ, іДМСУ, митниці прямого підпорядкування і регіональні митниці, яким підпорядковані митниці.

Територіальні регіональні митниці і митниці прямого підпорядкування центральному апарату ДМСУ складають чітку систему територіального управління митними справами на підвідомчій їм території. Кожній реогінальній митниці підпорядковані кілька митниць. У свою чергу, ці митниці мають у своєму складі митні пости (рис. 18).

Основною ланкою в системі митних органів країни є митниця, яка здійснює свою діяльність під керівництвом ДМСУ і регіональної митниці. Кожна митниця має свій чітко визначений регіон діяльності.

Митниця є юридичною особою, має печатку, штампи, рахунок у банку. Основні завдання митниці випливають із завдань ДМСУ.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.