Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Завдання Державної митної служби України

Державна митна служба України є державним органом виконавчої влади, який здійснює безпосереднє керівництво митною справою в Україні.

Основними завданнями Державної митної служби України є: 1. Участь у розробці митної політики України і реалізація цієї політики.

2. Забезпечення в межах своєї компетенції економічної безпеки країни.

3. Захист економічних інтересів України.

4. Організація застосування і вдосконалення засобів митного регулювання господарської діяльності в інтересах пріоритетів розвитку національної економіки та створення сприятливих умов для участі України в міжнародному поділі праці, міжнародній торгівлі.

5. Організація і вдосконалення митної справи в Україні.

6. Забезпечення дотримання законодавства з митної справи.

7. Забезпечення участі України в міжнародному співробітництві митних органів та в питаннях митної справи.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.