Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Значення номенклатури і кодування товарів, їх опис і кодування

Коди товарів значно полегшують оформлення документації в сфері торговельних операцій, міжнародних економічних відносин та інших випадках, дозволяючи заміняти в текстах документів (контрактів, угод) назви товарів їх цифровим кодом. Ці коди використовуються як в первинних документах передконтрактних розробках і підписаних контрактах, так і в банківських, фінансових, транспортних, митних та інших документах. Практично, жодна експортно-імпортна операція не відбувалась без застосування кодів товарів. Якщо ж замість кодів використовуються тільки текстуальні визначення (назви), то вірогідність помилок значно підвищується.

Питання, пов'язані з ТН ЗЕД відображені в багатьох основних законах, що стосуються митних справ.Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.