Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Поняття та основне призначення митної вартості товарів

Митна вартість — це та вартість товару, яка використовується з метою митного обкладання, тобто як вихідна розрахункова база (основа) для обчислення адвалорних митних платежів (мита, акцизу, ПДВ і зборів за митне оформлення).

Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними органами вартості товарів, що перетинають митний кордон України, і розраховується на момент перетину товарами митного кордону. Функції митної вартості:

• фіскальна: митна вартість є основою для нарахування митних платежів;

• правоохоронна: як основа для застосування санкцій за порушення митних правил;

• статистична функція.

Основне призначення митної вартості товарів — бути базою для розрахунку митних платежів.

Наявність загальнодоступної методики і встановлених правил визначення митної вартості ставить усіх учасників ЗЕД у рівні умови і дозволяє істотно підвищити ступінь визначеності при організації зовнішньоторговельних операцій, заздалегідь прорахувати всі необхідні економічні параметри укладених угод.

Крім основного призначення, митна вартість прямо або побічно використовується також і для інших митних цілей:

• ведення митної статистики;

 перевірки обґрунтованості ціни товару при бартерних угодах;

• контролю за еквівалентністю зустрічних товарних відправлень;

• здійснення валютного контролю при проведенні експортно-імпортних операцій;

• контролю за дотриманням встановлених вартісних квот.

Крім забезпечення реалізації чисто фіскальних функцій, наявність механізму визначення і контролю митної вартості сприяє вирішенню завдань побудови ринкової економіки шляхом створення рівних конкурентних умов для господарюючих суб'єктів-всі учасники ЗЕД ставляться в рівні умови щодо правил розрахунку встановлених законом мит і податків при ввезенні товарів.

Впровадження чітких норм і правил визначення митної вартості ввезених товарів забезпечує (з боку держави в особі її відповідних структур) організацію ефективної системи контролю за їх дотриманням. Це необхідно для забезпечення повноти надходжень прибутків від стягнення митних платежів у державний бюджет завдяки правильному обчисленню бази оподатковування ввезених товарів.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.