Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Порядок нарахування і сплати мита

Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону України «Про Єдиний митний тариф» і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується у валюті України.

Дещо інший порядок застосування мита для фізичних осіб. Для визначення суми мита до цих платників застосовуються тільки повні ставки Єдиного митного тарифу (преференційні і пільгові не використовуються). У цей же час для цих платників існує розширений обсяг пільг. Так, від сплати мита звільняються

такі предмети:

• товари, ввезені на територію України (крім лікеро-горілчаних і тютюнових виробів) загальною вартістю, еквівалентній 200

екю включно;

• предмети індивідуального використання (за винятком транспортних засобів особистого користування запасних частин до них), тимчасово ввезених на митну територію України;

• предмети, ввезені (надіслані) при переселенні на постійне місце проживання в Україні;

• горілка в кількості 1 л, вино — 2 л, тютюнові вироби — 200 цигарок (або 200 г цих виробів) на одну особу.

Мито повністю вноситься до Державного бюджету України. Воно сплачується митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, які пересилаються в міжнародних поштових відділеннях — підприємствам зв'язку. Порядок надання відстрочки та розстрочки сплати мита встановлюється Державним митним комітетом України. Сума надмірно стягненого мита підлягає поверненню власнику товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. За бажанням особи, котра здійснює декларування товару, суми надмірно стягнутого ввізного мита можуть бути зараховані на майбутні платежі.

Особливістю стягнення мита є те, що контроль за правильністю і своєчасністю сплати цього податку в бюджет здійснюється митними органами України, а не податковими адміністраціями.

Мито, не сплачене в строки, на які була надана розстрочка сплати, а також несплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням митних органів України в безспірному порядку. Своєчасно несплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 % суми недоїмки за кожен день прострочення, включаючи день сплати.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.