Дудчак В.І. Митна справа (2002)

Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість (ПДВ)

Товари, які ввозяться на територію України, обкладаються податком на додану вартість за ставками, встановленими Законом України від 26.09.97 № 550/97-ВР «Про податок на додану вартість». ПДВ дорівнює 20 % від бази оподаткування, яка розраховується за ст. 4 цього Закону. Згідно з ним для товарів, що ввозяться на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша за митну вартість, зазначену у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування. Визначена вартість перераховується в українські гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на момент виникнення податкових зобов'язань.

ПДВ сплачується платниками податку — отримувачами (покупцями й замовниками) товарів одночасово зі сплатою мита і митних зборів на момент оформлення вантажної митної декларації.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції по ввезенню (пересиланню) товарів на митну територію України і отриманню робіт (послуг), які надаються нерезидентами для їх використання (споживання) на митній території України, в тому числі операції по ввезенню (пересилці) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки. Від оподаткування ПДВ звільняються товари, які не підлягають оподаткуванню ПДВ (табл. 11).

Класифікатор звільнень від сплати ПДВ

І. Звільнення від обкладання ПДВ відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість»:

Таблиця 11

Позиції та розділиКод
Товари і послуги, передбачені для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ01
Ввезення учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників02
Товари спецпризначення для інвалідів за переліком КМУ03
Лікарські засоби та вироби медичного призначення04
Товари, що тимчасово вивозилися (ввозилися) за межі митної території України та призначені для зворотнього ввезення (вивезення) в незмінному стані05
Товари критичного імпорту для вітчизняного виробництва за переліком КМУ06
Переміщення предметів культового призначення за переліком КМУ07
Ввезення в українські порти українськими риболовецькими підприємствами власного, необробленого вилову морської риби тощо08
Передача конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаного безгосподарним, у розпорядження державних органів09
Вантажі з гуманітарною допомогою10
ІІ. Звільнення від обкладання ПДВ відповідно до інших законодавчих актів України:

• сировина, матеріали, що ввозяться як давальницька сировина відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах»;

 товари, що повертаються в Україну на підставі рекламаційних актів або внаслідок розірвання контракту з технічних чи інших причин;

• імпортовані товари, що використовуються для виготовлення продукції за контрактом № 1346/38;

• сировина, матеріали, устаткування та обладнання, що ввозяться для потреб власного виробництва суб'єктами зони «Сиваш»;

• інші законодавчі акти України.

ІІІ. Звільнення від обкладання ПДВ відповідно до міжнародних договорів та інших зобов’язань України:

• товари та інші предмети, що ввозяться в Україну в межах угоди між урядами України та Росії про вільну торгівлю;

• товари та інші предмети, що ввозяться в Україну в межах угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні у ліквідації ядерної зброї;

• товари, звільнені відповідно до міжурядових угод за умови подання довідки Національного Агентства України з реконструкції та розвитку;

• сировина, матеріали, устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Ашхабадської угоди;

• товари, звільнені відповідно до міжурядової угоди про створення УНТЦ;

• товари, ввезені в рамках угоди між Україною та США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво;

• товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технічної допомоги, що надається урядом Канади;

• товари та інші предмети, що ввозяться в Україну в межах угоди між урядом України та Комісією Європейського Співтовариства з метою реалізації проектів технічної допомоги в рамках програми TACIS;

• інші міжнародні та міжурядові угоди.

Порядок нарахування ПДВ

Сума податку на додану вартість розраховується за формулою, де СПДВ— сума ПДВ; Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; 3 — митні збори; М— мито; П— ставка податку на додану вартість (20 %):

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + 3 + М+Са) х П:100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом:

СПДВ = (В + 3 + М) х П : 100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

СПДВ = (В + 3 + Са) х П : 100;

г) на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:

СПДВ = (В + 3) х П: 100.

У випадках, коли митна вартість менше за договірну (контрактну) (наприклад, за умов поставки DDU (поставлено, мито сплачено), для нарахування ПДВ застосовується договірна (контрактна) вартість.

Порядок і строки сплати ПДВ

1. При імпорті товарів, на які встановлено акцизний збір (окрім тютюнової сировини), товарів, вказаних у групах 1—24 ТН ЗЕД, та інших товарів без використання вексельної форми сплати ПДВ порядок і терміни сплати ПДВ аналогічні порядку і термінам сплати ввізного мита і митних зборів.

2. За умови застосування, за бажанням платника, вексельної форми сплати ПДВ для цілей митного оформлення товарів, імпортованих на територію України і не зазначених у п. 1, моментом сплати ПДВ є час надання на митницю трьох оформлених відповідно до положення Закону України «Про податок на додану вартість» примірників податкового векселя.

Податковий вексель — це простий вексель, який видається платником податку на додану вартість на суму податкового зобов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Обов'язки по сплаті ПДВ при ввезенні товарів на митну територію виникають у день митного оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя. Векселеодержувачем є Державна податкова адміністрація за місцем реєстрації векселедавця як платника ПДВ. Сума податкового зобов'язання за вантажною митною декларацією не може бути сплачена частково векселем, а частково — коштами.

Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі. Видача податкового векселя здійснюється при проведенні митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, установлений для сплати ПДВ.

Податковий вексель складається у трьох примірниках на вексельному бланку, що видається банківською установою і відповідає вимогам постанови КМУ.

Податкові векселі, виписані тими платниками податку, які мали протягом останніх 12 місяців обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) на суму понад 5 млн. грн. і проти яких не порушена справа про банкрутство, не підлягають забезпеченню. Податкові векселі, виписані іншими платниками податку, підлягають підтвердженню шляхом авалю.

Довідка про відповідність статусу імпортера зазначеним вимогам безкоштовно надається податковим органом на запит платника податку і поновлюється кожні три календарні місяці. Оригінал довідки надається при оформленні ВМД; ксерокопія довідки, завірена печаткою декларанту, залишається у справах митниці. Номер і дата довідки зазначаються в п. 10 гр. 44 ВМД.

При оформленні ВМД на зворотній стороні всіх трьох примірників податкового векселя проставляються дата і довідковий номер декларації, завірені особистим штампом «СПЛАЧЕНО» інспектора відділу митних платежів, а після завершення оформлення — особистою печаткою інспектора митного органу, який здійснює випуск товару у вільний обіг.

Перший примірник податкового векселя залишається у справах митниці і ставиться на контроль, другий протягом трьох днів з моменту завершення оформлення ВМД надається податковій адміністрації за місцем реєстрації платника податку, третій повертається платнику податку для власного обліку.

Погашення податкових векселів. Податковий вексель підлягає оплаті векселедавцем не пізніше дати, котра у відповідності з векселем є строком платежу, без пред'явлення його векселеодержувачем.

Якщо сума податкового векселя не сплачена в цей строк, протест у неплатежі не здійснюється. У даному разі сума векселя підлягає стягненню з векселедавця Державною податковою адміністрацією—векселеодержувачем у порядку, передбаченому для стягнення недоїмки за обов'язковим платежем у бюджет.

У разі, якщо податковий вексель забезпечено шляхом авалю, сума несплаченого векселя стягується Державною податковою адміністрацією—векселеодержувачем з векселедавця чи у претензійно-судовому порядку відповідно до законодавства з банку-аваліста.

Сума податку на додану вартість, вказана у підсумковому векселі, включається в суму податкових зобов'язань платника податку в тому звітному періоді (податковому), в якому вексель було

сплачено, шляхом включення суми векселя у відповідний розділ податкової декларації по податку на додану вартість. Сума ПДВ, зазначена у податковому векселі, відображається в податковій декларації окремим рядком.

Після включення суми податкового векселя в суму податкових зобов'язань у податковій декларації вексель вважається погашеним. До податкової декларації платник податку додає:

• перелік оплачених у звітному (податковому) періоді, за який надається декларація, векселей, суми яких включені у податкове зобов'язання цього звітного періоду;

• перелік несплачених векселів, термін оплати яких настав у звітному (податковому) періоді, з поясненням причин несплати по кожному окремому векселю (суми по таких векселях можуть бути включені в суму податкових зобов'язань лише того звітного періоду, в якому вони сплачуватимуться).

Облік податкових векселів здійснюється органами митного контролю і державними податковими адміністраціями. Примірники податкових векселів надаються податковим адміністраціям разом з реєстром податкових векселів, завіреним підписом начальника відділу митних платежів. Дані про сплачені податкові векселі щомісячно надаються державними податковими адміністраціями митним органам, від яких отримані реєстри виданих платниками податку податкових векселів.

Державною митною службою до 15 числа кожного місяця, наступного за звітним, подаються у Головне управління Державного казначейства і у Державну податкову адміністрацію відомості про перераховані в держбюджет суми ПДВ по імпортних товарах у розрізі областей і митних установ. Щомісячно до цього ж строку реєстри відомостей про втрачене ПДВ щодо платників податку (суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності) подаються митними органами в обласні фінансові органи та податкові адміністрації.

Повернення надмірно або помилково нарахованих і сплачених сум ПДВ (крім сум ПДВ, сплачених шляхом видачі податкового векселя) здійснюється митними органами у разі подачі їм письмового звернення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, копій оформленої ВМД на ввезення товарів і розрахункових платіжних документів про їх сплату, якщо не минув річний термін з дня внесення платежів до бюджету.

ПДВ, який повинен бути повернений підприємцям державними податковими адміністраціями при здійсненні експортних операцій, не може бути зарахований як внесок обов'язкових платежів при імпортуванні товарів в Україну.

Використана література: Дудчак В.І. Митна справа. / В.І. Дудчак, О.В. Мартинюк. — 2002. — 100 с.: іл.